Bestellen
Anneke de Vries e.a. (red.)

Zinnig verband

Veertig jaar Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen

Zinnig verband

Deze bundel verschijnt ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (vgvz). In Zinnig verband beschrijven geestelijk verzorgers de dagelijkse praktijk van hun werk. Zo wordt de lezer een blik gegund in een tamelijk onbekend maar inspirerend werkveld.

De bijdragen komen van geestelijk verzorgers werkzaam in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor psychiatrie en voor verstandelijk gehandicapten, de jeugdzorg en de revalidatiezorg. De auteurs schrijven vanuit alle levensbeschouwelijke achtergronden die in de vgvz vertegenwoordigd zijn: katholiek, protestants, joods, islamitisch, humanistisch en hindoe. De foto’s werden gemaakt door Hans Dornseiffen.

De artikelen worden afgewisseld door columns. Sommige schetsen concrete ontmoetingen met patiënten of cliënten, andere zijn geschreven door mensen die meer op afstand betrokken zijn bij het werk van geestelijk verzorgers in de zorg, vanuit bijvoorbeeld universiteit, cliëntenorganisaties, levensbeschouwelijke organisaties, of de Tweede Kamer.

 

De redactie van deze bundel is gevoerd door Marieke Ridder, Joost Verhoef, Martin Walton en Anneke de Vries (hoofdredacteur).

 

De Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen werd opgericht in 1971 en is sindsdien gestaag gegroeid, zowel naar ledental als naar de levensbeschouwelijke diversiteit van de leden. Hierover is te lezen in de bijdrage van Doolaard. Evers schetst de huidige stand van zaken binnen de vgvz en geeft een beeld van het krachtenveld waarin zij opereert. Nieuwenhuis beschrijft de rol die de verschillende tijdschriften van de Vereniging in haar ontwikkeling hebben gespeeld.

 

Geestelijk verzorgers putten voor hun werk uit verschillende bronnen. Voorbeelden zijn de spiritualiteit van Jan van het Kruis, Dag Hammarskjöld en Simone Weil (Bertens), het werk van Etty Hillesum (Dam-Oskam), de joodse traditie (Jacobs), de Ramcharitmanas (Sewnath) en de presentiebenadering van Andries Baart (Molenaar).

 

 Geestelijk verzorgers doen ook heel verschillende dingen. Zo organiseert de één een dag ter inspiratie van medewerkers (Kronemeijer), leveren anderen een specifieke bijdrage aan de screening van kwetsbare ouderen (Kooijman en De Leeuw) en geeft een derde onderwijs over zingeving (Kuin). Een bruiloft organiseren komt ook voor (Gerritsen en Mulder) evenals toneelspelen (Seijdell) of het onderhouden van internationale contacten ter inspiratie van organisaties (Van Schrojenstein Lantman).

 Verder wordt nog geschreven over de eigen rol die een kapel kan spelen in de zorg (Van den Berg e.a.), over veerkracht (Groot) en over heilige momenten (Glastra en Merkx). Ook valt te lezen hoe geestelijk verzorgers te werk gaan als er een rampenplan in werking treedt (Dijk), hoe omgegaan wordt met mensen die zich nog maar erg weinig herinneren (Van Zaalen) en hoe slecht nieuws aan islamitische patiënten verteld kan worden (Türk).

 

 

 

  • ISBN 978 90 5625 355 4 
  • Omvang 226 blz. 
  • Formaat 16 x 24 cm. 
  • Uitvoering full colour, genaaid-gebrocheerd, met flappen 
  • NUR 740 
  • Prijs €23,50 
Bestellen