Bestellen
Sebastiaan Roes [red.]

Vergiffenis en het recht

Essays voor Edith Brugmans

Vergiffenis en het recht

 

Vergiffenis staat op gespannen voet met het recht: enerzijds zet vergiffenis het recht buitenspel, anderzijds past ze bij het recht. Hoe werkt deze relatie precies? En wat is vergiffenis eigenlijk? Kunnen theologie, filosofie, rechtsgeleerdheid, geschiedbeoefening en literatuur ons hierover iets leren.

 

In deze bundel belichten vier filosofen (Edith Brugmans, Thomas Mertens, Renée van Riessen, Rudi te Velde), een theoloog (Piet Meiring) en twee juristen (Sebastiaan Roes en Gradus Vrieze) aspecten van het thema 'Vergiffenis en het recht' vanuit hun eigen vakgebieden en invalshoeken. Dit levert een rijk geschakeerd beeld op van hoe vergiffenis met het recht samenhangt, welke betekenis vergiffenis heeft, in het bijzonder in het recht, en hoe vergiffenis in het recht (door)werkt.

 

De zeven heel diverse bijdragen over 'Vergiffenis en het recht' zijn gebundeld als eerbetoon aan de rechtsfilosofe Edith Brugmans, die jarenlang heeft gefungeerd als de onvermoeibare voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap en die medio 2013 van deze raad, en van het algemeen bestuur van het Thijmgenootschap, afscheid heeft genomen. Edith Brugmans is zelf een van de auteurs die aan deze bundel een bijdrage hebben geleverd.

 

Vergiffenis en het recht verschijnt als aflevering 101.3 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

 

  • ISBN 978 90 5625 401 8 
  • Omvang 204 blz. 
  • Formaat 12 x 20,5 cm 
  • Uitvoering gen.-gebrocheerd 
  • NUR 736 
  • Prijs €19,50 

Klik hier voor meer informatie

Bestellen
Klanten die deze titel bestelden, bestelden ook
Gaandeweg aaneengesmeed
Prof.dr. J.Y.H.A. Jacobs (red.)
Gaandeweg aaneengesmeed