Bestellen
Harry Notenboom

Vallende zuilen

Een leven in dienst van de goede zaak

Vallende zuilen

Zestien jaar lang was Harry Notenboom lid van de Tweede Kamer voor de KVP/het CDA, van 1963 tot 1979; bijna even lang en gedeeltelijk daarmee overlappend was zijn lidmaatschap van het Europees Parlement. Daarmee mag hij wel beschouwd worden als een kenner van de vaderlandse én Europese politiek, in het bijzonder van de openbare financiën, waarvoor hij al snel tot woordvoerder werd benoemd. Over dat laatste onderwerp publiceerde hij diverse boeken, waaronder in 2002 bij Valkhof Pers De strijd om de begroting, over het vastlopen van de staatsfinanciën in de jaren zeventig.

In Vallende zuilen vertelt hij op meer persoonlijke wijze zijn levensverhaal: geboren in 1926 in Roosendaal, groeit hij op in een eenvoudig, goed-katholiek gezin, dat getekend wordt door de ziekte van zijn moeder. Hij kan goed leren, maar verder studeren lijkt niet op zijn weg te liggen, tot een kinderloze oom mogelijk maakt dat hij na de oorlog spoorstudent wordt aan de Katholieke Economische Hogeschool in Tilburg. Tijdens het vervullen van zijn militaire dienstplicht neemt hij zich voor om later ‘de goede zaak’ te dienen. In 1952, bijna afgestudeerd en al enige jaren lid van de Katholieke Volkspartij, wordt hij adjunct-secretaris van de Katholieke Middenstandsbond. Het werk voor de goede zaak is begonnen.

Na de historische verkiezingswinst van de KVP (50 zetels!) komt Harry Notenboom in mei 1963 in de Tweede Kamer, waar hij zich ontpopt tot een gewaardeerd financieel specialist. In 1966 speelt hij een belangrijke rol in de zogeheten Nacht van Schmelzer, waarin het kabinet-Cals ten valt komt. Enkele keren wordt hem gevraagd staatssecretaris te worden, maar hij weigert, in de overtuiging dat werken aan zijn missie in de fractie en de Kamer belangrijker is dan behulpzaam te zijn voor onderdelen van het beleid op Financiën.

Na zijn actieve politieke loopbaan verwerft hij met zijn proefschrift Het Europees Parlement en de financiën de doctorstitel. Van 1991 tot 1994 is hij in Eindhoven bijzonder hoogleraar problematiek van de kleine en middelgrote ondernemingen.

 

Van dit veelbewogen en boeiende leven brengt hij verslag uit in Vallende zuilen, waarmee hij een belangrijke, politiek gekleurde bijdrage levert aan de caleidoscoop van het katholiek verleden die de MemoReeks – verhalen uit het katholiek leven inmiddels vormt (afl. 37)

 

  • ISBN 978 90 5625 398 1 
  • Omvang 230 blz. 
  • Formaat 13,6 x 21,5 cm 
  • Uitvoering gen.-gebrocheerd 
  • NUR 680 
  • Prijs €19,50 

Klik hier voor meer informatie

Bestellen
Klanten die deze titel bestelden, bestelden ook