Harry Schelbergen s.j.

U legt uw hand op mij

Opvoeding als levensvervulling

 

 

U legt uw hand op mij

In het leven van Harry Schelbergen (1924-2012) speelt naast de heilige Ignatius van Loyola de persoon van de eveneens in Nijmegen geboren heilige Petrus Canisius een belangrijke rol. Hij herkent zichzelf in de woorden van Canisius: 'Om aan jonge mensen onderricht te geven, om te preken, om mensen in nood bij te staan…'

In heel zijn leven staat de opvoeding van jonge, opgroeiende mensen centraal. Tijdens zijn opleiding als jezuïet was hij verantwoordelijk voor het koor van het Ignatiuscollege in Amsterdam. Hij was vele jaren als godsdienstleraar en later ook als directeur werkzaam op het internaat Katwijk de Breul, dat na de Tweede Wereldoorlog gevestigd was in Zeist. Hij zocht naar nieuwe wegen en mogelijkheden, zoals het betrekken van meisjes voor de vrouwenrollen op het toneel, de danslessen, de bevordering van sociale inzet door de leden van de Mariacongregatie, de herinrichting van het internaat toen Katwijk de Breul werd opengesteld meisjes.

Ook toen hem taken op landelijk niveau werden toevertrouwd, bleken deze via de ouders en schoolbesturen indirect te maken te hebben met het welzijn en de godsdienstige vorming van jonge mensen. Korte tijd was hij ook betrokken bij de opleiding van nieuwe priesters.

Harry Schelbergen voelde zich altijd nauw betrokken bij het wel en wee van de mensen met wie hij te maken had: zijn huisgenoten, de collega docenten, ook de leken, de ouders, de oud-studenten wier huwelijk hij inzegende en wier kinderen hij doopte. Met velen onderhield hij blijvende vriendschappelijke contacten. Daarbij stak hij zijn gevoelens bij de ontwikkelingen in kerk en wereld niet onder stoelen of banken.

 

U legt uw hand op mij verschijnt als aflevering 30 in de MemoReeks, waarin verhalen uit het katholiek leven te boek worden gesteld.

 

 

 


  • ISBN 978 90 5625 352 3 
  • Omvang ca. 200 blz. 
  • Formaat 13 x 21 cm. 
  • Uitvoering genaaid gebrocheerd, geïllustreerd 
  • NUR 681 

  • Deze titel is uitverkocht
Klanten die deze titel bestelden, bestelden ook