Bestellen
Ton Crijnen

Titus Brandsma

De man achter de mythe

Titus Brandsma

De persoonlijkheid van de in 1985 zaligverklaarde Friese mysticus, hoogleraar en verzetsman was van een intrigerende complexiteit. Titus Brandsma paarde lichte ijdelheid, een neiging tot opvliegendheid, overtrokken energie en politieke naïveteit aan ware naastenliefde, pretentieloze vroomheid, opvallende daadkracht en grote morele moed. Hij combineerde sterk tijdgebonden ideeën met verrassend moderne opvattingen. Zo gingen bij hem een voorkeur voor de autoritaire staatsvorm, gehoorzaam vasthouden aan een starre kerkelijke moraal en een negatieve theologische kijk op het jodendom hand in hand met verlichte ideeën over de journalistiek, een nieuwe visie op het godsbegrip en het publiekelijk verwerpen van elke vorm van antisemitisme in Hitler-Duitsland. Tot deze conclusie komt Ton Crijnen in een diepgravende, maar zeer leesbare biografie van Titus Brandsma die, wegens zijn verzet tegen het nazisme, in Dachau de dood vond. Op grond van een andere kijk op het bronnenmateriaal en op basis van nieuwe documentatie rekent de auteur af met hagiografische misvattingen die het beeld van ‘Pater Titus’ te lang hebben vertroebeld. Wat overblijft is een mens van vlees en bloed die ons juist daardoor aanspreekt en de moderne tijd verrassende dingen te zeggen heeft. Ton Crijnen (1942) is historicus en journalist. Hij schreef voor dag- en weekblad De Tijd en dagblad Trouw, onder meer over religieuze onderwerpen. Van zijn hand verschenen de boeken De Baader Meinhofgroep (1975) en Nieuwe moslims, veertien portretten van tot de islam bekeerde autochtone Nederlanders en Vlamingen (1999).

 

Vanaf mei 2022 is in verband met Brandsma's heiligverklaring een geactualiseerde paperback editie beschikbaar. Verkoopprijs € 25,–

 

'Brandsma wordt in Crijnens biografie wat minder heilig en wat meer mens. Het boek is zeer toegankelijk, mede doordat elk rooms-katholiek fenomeen dat ter sprake komt helder wordt uitgelegd. De hoofdstukken over de laatste twee levensjaren lezen als een oorlogsroman.'

NRC Handelsblad

 

'De nieuwe biografie is geslaagd. We gaan van Brandsma houden, juist omdat behalve zijn deugden ook zijn zwakke kanten worden belicht. Zijn menselijkheid, niet zijn zaligheid, wordt erin benadrukt.'

De Volkskrant

 

'Een prachtige biografie over Titus Brandsma.'

De Gelderlander


'in een gloedvol beeldend betoog laat de auteur de feiten spreken. Na uitvoerig bronnenonderzoek komt de biograaf tot een oordeel dat eer doet aan het rijk geschakeerde karakter van de zalig verklaarde Friese pater. Door zijn kritische benadering geeft de biograaf zijn onderwerp weer als mens van vlees en bloed.'

NBD Biblion

 

'Een studie die vanaf de titel haar pretentie geheel waarmaakt. (...) Geserreerd geschreven, met de juiste kritische distantie, goed controleerbaar gedocumenteerd.'

– Jaarboek Numaga 2010

  • ISBN 978 90 5625 533 6 
  • Omvang 520 blz. 
  • Formaat 16 x 24 cm 
  • Uitvoering paperback, geïllustreerd 
  • NUR 681 
  • Prijs €25,00 
Bestellen
Klanten die deze titel bestelden, bestelden ook