Bestellen
Has Klerx (red.)

Stadslucht

Beloften en paradoxen van de stad

Stadslucht

De stad wordt alsmaar populairder. Steden bieden volop kansen op werk, handel, uitwisseling, vermaak, tolerantie, persoonlijke ontplooiing of simpelweg op een (veilig) bestaan. Maar naarmate de schaal, de dichtheid en de diversiteit van een stad groter zijn spelen er typisch stedelijke vraagstukken. Is er nog sprake van gemeenschap of overheerst het gevoel van vervreemding tussen mensen? Hoe bestuurbaar is de stad? Wat is de rol van het kapitaal? Wanneer heeft de stad de menselijke maat? Hoe uiten zich botsende culturen, belangen en opinies? Welke effecten hebben de voortschrijdende globalisering en vernetwerking op de stad?

De auteurs van Stadslucht stellen ons met hun verhelderende analyses in staat de stad beter te begrijpen. Vanuit de verschillende maatschappijwetenschapelijke disciplines en uit filosofische kring wordt extra kleur gegeven aan het denken over de stad. Concrete voorbeelden uit het stedelijke leven worden afgewisseld met reflectie op de beloften en paradoxen van de stad.

Dit boek, onder redactie van Has Klerx, bevat bijdragen van antropoloog-sociolinguïsten Jan Blommaert en Max Spotti, cultuurfilosoof René Boomkens, architectuurfilosoof Jacob Voorthuis, theoloog Erik Borgman, jurist Anton van Kalmthout, bestuurskundige Julien van Ostaaijen, socioloog Ton Wilthagen, vrijetijdswetenschappers Nienke van Boom en Hans Mommaas, cultuursocioloog Merijn Oudenampsen, mediafilosoof Marijn de Waal en filosoof Arthur Kok.

 

Stadslucht verschijnt in samenwerking met Academic Forum van Tilburg University.

 

'Overeenkomst tussen de auteurs is dat ze de grote greep niet schuwen: in vrijwel elk essay zijn legio verwij- zingen naar filosofen, sociologen, kunst en literatuur uit vervlogen eeuwen te vinden. Geschikt voor zowel beginnende stadsdenkers als gevorderden die vanuit andere disciplines uitgedaagd willen worden.' – Rooilijn

  • ISBN 978 90 5625 422 3 
  • Omvang 156 blz. 
  • Formaat 12,5 x 21 cm 
  • Uitvoering paperback 
  • NUR 740 
  • Prijs €17,00 
Bestellen