Bestellen
Edy Korthals Altes

Spiritualiteit, nieuw leven voor een verdord Europa

Spiritualiteit, nieuw leven voor een verdord Europa

Hoezo een verdord Europa? Profiteren we niet allen van de ongekende welvaartsstijging over de afgelopen decennia? Toch is er een groeiend onbehagen over de onevenwichtige ontwikkeling in onze samenleving, waarin het materiële zo sterk overheerst en de geestelijke dimensie veronachtzaamd wordt. Tegen deze achtergrond richtte de vroegere president van de Europese Commissie, Jacques Delors, in 1990 zijn appel tot de religieuze leiders in Europa om dat werelddeel weer een hart en ziel te geven.
Zou spiritualiteit werkelijk een bron kunnen zijn voor een nieuw leven van Europa en ons kunnen:

bevrijden uit een gretigheidscultuur, overheerst door de imperatief van het economisch handelen? verlossen uit de paradoxale situatie waarin toenemende militaire uitgaven leiden tot grotere onveiligheid? leiden naar een waardevolle Europese bijdrage aan een rechtvaardige en duurzame wereldsamenleving?


Uiteraard gaat het bij spiritualiteit om heel wat meer dan deze op zichzelf zinvolle doeleinden. Het is immers vanuit de geest dat ons leven richting en diepte krijgt!

In dit boek, een uitwerking van de jaarlijkse Titus Brandsma Lezing, houdt de auteur een vlammend pleidooi voor een nieuw spiritueel elan voor Europa. De tijd is gekomen om de dominantie van de economie – ‘de dans om het gouden kalf’ - te doorbreken; het is tijd voor gerechtigheid en duurzaamheid, tijd voor een nieuw leven voor een verdord Europa.

Drs. Edy Korthals Altes is oud-ambassadeur en Honorary president van de World Conference on Religion and Peace (WCRP). Hij is auteur van onder andere Heart and Soul for Europe – an Essay on Spiritual Renewal, een spraakmakend boek waarvan vorig jaar de Nederlandse bewerking verscheen onder de titel Europa ontwaak! Over de noodzaak van spirituele vernieuwing.

  • ISBN 978 90 5625 129 1 
  • Omvang 56 blz. 
  • Formaat 14 x 22 cm 
  • Uitvoering ingenaaid 
  • NUR 631/661 
  • Prijs €10,00 
Bestellen