Bestellen
J. Wessel Ganzevoort

Spiritualiteit in leiderschap

Een verkenning van de betekenis van spiritualiteit voor leiderschap in organisaties

Spiritualiteit in leiderschap

Veel vaker dan voorheen worden tegenwoordig de woorden spiritualiteit en leiderschap gebruikt. Organisaties hebben oog gekregen voor de waarde van mensen, hun individualiteit en authenticiteit, hun behoefte aan zelfreflectie en bewegingsvrijheid, hun vermogen tot creativiteit. Begrippen als hart en ziel worden niet alleen van toepassing verklaard op individuele mensen, maar ook op organisaties. In het verlengde daarvan wordt de organisatie niet langer gezien als een overlevingsmechanisme dat moet inspelen op kansen en bedreigingen in de omgeving, maar als een organisme dat medeverantwoordelijkheid kan nemen voor die omgeving. Bij het klassieke beeld van organiseren paste het begrip management, bij het nieuwe, door sommigen postmodern genoemde beeld van organiseren past het begrip leiderschap.
Volgens Wessel Ganzevoort zijn leiderschap en spiritualiteit nauw verwante begrippen. Sterker nog: hij noemt leiderschap en leiderschapsontwikkeling een spirituele opgave. We kunnen niet volstaan met het toepassen van psychologische regels. Die laten te weinig ruimte voor het wonder, voor de ongehoorde complexiteit en dynamiek van menselijke ontwikkeling, voor het verkennen van het ongekende, voor datgene wat geen naam meer heeft, waarvoor geen woorden meer zijn.

Wessel Ganzevoort heeft gewerkt als organisatieadviseur. Tegenwoordig is hij hoogleraar Organisatiedynamiek en -innovatie aan de Universiteit van Amsterdam en bekleedt hij een aantal voorzitterschappen en lidmaatschappen van raden van commissarissen en besturen. Zijn werkterreinen zijn strategie, leiderschap, topstructuur en organisatie-ontwerp vanuit een humaan perspectief.

  • ISBN 978 90 5625 151 2 
  • Omvang 48 blz. 
  • Formaat 14 x 22 cm 
  • Uitvoering ingenaaid 
  • NUR 808 
  • Prijs €10,00 
Bestellen
Klanten die deze titel bestelden, bestelden ook
Zuster van liefde zul je heten
Kees Waaijman
Zuster van liefde zul je heten
Niets cadeau
Gerard Visser
Niets cadeau