Peter Rietbergen (red.)

Sacrale macht

Religie en politiek in het vroegmoderne Europa

Sacrale macht

Het spanningsveld tussen ‘troon’ en ’altaar’ – tussen politiek en religie – was een basiselement in de geschiedenis van de Europese cultuur in de periode die historici ‘vroegmodern’ noemen. Voor het overgrote deel van de bewoners van het geografische Europa was hun geloof een primaire factor die vele, zo niet alle dagelijkse handelingen bepaalde. De vele variaties van het christendom waren de invulling van ’s mensen omgang met ‘het Heilige’: het onnoembare en onbenoembare dat hun leven omgaf, van geboorte tot dood, dat hen plaatste in een goeddeels ‘magisch universum’. Juist daarom is het de vraag in hoeverre ‘politiek’, als het geheel van acties dat dient voor de verwezenlijking van een door een groep onderschreven doel, in dat wereldbeeld paste, dan wel ermee botste. Politiek speelt zich immers veelal af op het terrein van wat men ‘in de wereld’ wil bewerkstelligen, en gaat onvermijdelijk gepaard met wereldse zaken als machtsuitoefening, al dan niet met militaire middelen, en de verbeten strijd om de verdeling van schaarse goederen. Toch liepen politiek handelen en religieus denken in deze periode voortdurend in elkaar over. Met name de vorsten in Europa, die zich presenteerden als door God geroepen om te heersen, werden met deze complexiteit geconfronteerd. Hoe zij daarmee omgingen, en ervan gebruik maakten, laten de zes bijdragen aan dit boek op verrassend diverse wijze zien.

  • ISBN 978 90 5625 436 0 
  • Omvang 150 blz. 
  • Formaat 14 x 22 cm 
  • Uitvoering paperback 
  • NUR 694 

  • Deze titel is uitverkocht