Bestellen
H.J. Kuiper

Om recht en waardigheid

Herinneringen van een katholieke vakbondsman

Om recht en waardigheid

H.J. (Henk) Kuiper (1897-1985) was het prototype van een selfmade man. Toen hij in 1909, twaalf jaar oud, de lagere school verliet ging hij meteen, voor een loon van twee gulden in de week, werken in de tuinbouw. In 1962 werd hij gepensioneerd als lid van de directie van de Sociale Verzekeringsbank in Amsterdam. Toen hij in 1949 naar de SVB ging, die toen nog Rijksverzekeringsbank heette, had hij een lange carrière als bestuurder in de katholieke vakbeweging achter de rug.
In het begin van de 21ste eeuw kunnen wij ons geen voorstelling meer maken van de sociale rampspoed waarmee bestuurders van de vakbeweging in de eerste decennia van de 20ste eeuw werden geconfronteerd. Henk Kuiper begon als jongeman zijn levenslange strijd tegen het sociale onrecht op het platteland. Hij heeft vele stakingen uitgeroepen en geleid, waarbij hij niet alleen moest opboksen tegen rijke boeren die hun arbeiders uitbuitten, maar ook tegen conservatieve pastoors en zelfs bisschoppen die van geen sociale hervorming wilden weten. Hij en zijn collega’s wisten zich daarbij gesteund door de pauselijke encycliek Rerum novarum die, zij het vele decennia te laat, het recht van de arbeiders op een fatsoenlijke betaling onderstreepte.
In dit boek vertelt Henk Kuiper ook over zijn ervaringen kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vóór de oorlog spande hij zich, op verzoek van de Utrechtse aartsbisschop Jan de Jong, in voor naar Nederland uitgeweken katholieke Duitse joden, tijdens de oorlog zat hij korte tijd opgesloten in het gijzelaarskamp Beekvliet in St. Michielsgestel.
Het levensverhaal van Henk Kuiper is tevens het verhaal van een halve eeuw katholieke sociale geschiedenis in Nederland.

De herinneringen van Henk Kuiper zijn uitgegeven en ingeleid door zijn zoon Arie Kuiper, oud-hoofdredacteur van het weekblad De Tijd. Van zijn hand verscheen in 1997 de veelgeprezen biografie Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg.Om recht en waardigheid is deel 12 in de Memoreeks.

  • ISBN 978 90 5625 130 7 
  • Omvang 134 blz. 
  • Formaat 13 x 21 cm 
  • Uitvoering ingenaaid 
  • NUR 641/651 
  • Prijs €13,00 
Bestellen