Bestellen
Hans Beerends

'Om de schoonheid van het aards bestaan'

Jan Beerends (1898-1978) de emancipatiestrijd van een eigenzinnig katholiek

'Om de schoonheid van het aards bestaan'

Jan Beerends ( 1898-1978 ) was in zijn jeugd gefascineerd door de schoonheid van de katholieke eredienst en tegelijkertijd ergerde hij zich aan de bekrompenheid en de angstige naar binnen gekeerde mentaliteit van het achtergestelde katholieke volksdeel.

Op een voetreis naar Rome in 1925 zag hij hoe de cultuur van de Italiaanse gemeenschap doordrongen was van een opgewekt en blijmoedig soort katholicisme.

Terug in Nederland wilde hij de achterstand en het culturele isolement van zijn geloofsgenoten opheffen en samen met een paar vrienden zette hij zich in voor de bouw van een gemeenschapshuis waar katholieken en niet-katholieken elkaar als gelijkwaardige gesprekspartners konden ontmoeten.

Zijn ideaal van een geëmancipeerde katholieke minderheid ontwikkelde zich geleidelijk tot een gemeenschapsideaal dat alle mensen, dwars door standen, geloofsrichtingen en politieke overtuigingen heen, zou moeten omvatten.

Dat bracht hem in contact met voorlieden uit de socialistische beweging en de beweging van volkshogescholen die zich keerden tegen, wat zij noemden, het gemeenschapsondermijnende kapitalisme.

Deze, in de jaren twintig en dertig ontwikkelde, gemeenschapsvisies leidden in de naoorlogse tijd tot de bouw van een reeks ontmoetingscentra en volkshogescholen waaronder het door hem opgerichte katholieke Gemeenschapsoord en volkshogeschool Drakenburgh in Baarn.

Het gemeenschapsdenken dat zijn bloeitijd beleefde in de jaren vijftig en zestig werd aan het einde van de jaren zeventig opzij geschoven door een herlevend individualisme. Jan Beerends heeft de afbrokkeling van het gemeenschapsdenken net niet meegemaakt maar uit zijn geschriften blijkt dat hij een eerste aanzet daartoe wel heeft bespeurd.

 

  • ISBN 978 90 5625 281 6 
  • Omvang ca. 224 blz. 
  • Formaat 13 x 21 cm 
  • Uitvoering ingenaaid 
  • NUR 681 
  • Prijs €17,51 
Bestellen