Bestellen
A.E.M. Janssen

Naar best vermogen

Een geschiedenis van twee Nijmeegse weeshuizen (1558-2008)

Naar best vermogen

In de eerste helft van de twintigste eeuw wordt in Nederland de traditionele maatschappelijke functie van weeshuizen aanmerkelijk gereduceerd. Zo ook in de stad Nijmegen. Hier hebben sinds 1560 en 1638 twee weeshuizen als instellingen van weldadigheid gefunctioneerd. Maar in de jaren 1950-1952 blijkt het financieel en maatschappelijk niet langer verantwoord om deze twee oude weeshuizen te blijven exploiteren. Aan dit inzicht verbindt het toenmalige College van Regenten een consequent besluit: in zowel het Protestantse Weeshuis als het R.K. Weeshuis kunnen geen weeskinderen meer worden verpleegd; de nog aanwezige kinderen worden in pleeggezinnen in de stad geplaatst.

Maar dit besluit betekent niet dat deze twee Nijmeegse weeshuizen formeel zijn opgeheven. Weliswaar worden de twee behuizingen verkocht en krijgen zij een andere bestemming, maar tegelijk kiezen de regenten binnen deze ingrijpend veranderde omstandigheden eensgezind voor een vorm van continuïteit. Zij gaan, onder handhaving van de naam de ‘Beide Weeshuizen’, op zoek naar nieuwe doelstellingen op het terrein van de jeugdzorg. Zij verlenen financiële steun aan allerlei initiatieven tot hulp aan kinderen en jongeren in nood.

In de jaren 1963-1986 zijn de ‘Beide Weeshuizen’ financieel en bestuurlijk nauw betrokken bij de oprichting en instandhouding van het kleuterdagverblijf ‘Stijntje Buys’. Daarna gaat de inmiddels in het leven geroepen stichting De Beide Weeshuizen zich toeleggen op hulpverlening aan jongeren in probleemsituaties in en rond Nijmegen. In 1989 kan deze stichting zich ten opzichte van de Gemeente Nijmegen verzelfstandigen.

In dit boek is geprobeerd het eeuwenoude krachtenspel tussen enerzijds stedelijke overheid en anderzijds de beide weeshuizen ‘zonder toorn en zonder partijdigheid’ uiteen te zetten.

 

De historicus A.E.M. Janssen was van 1969 tot 2001 verbonden aan de studierichting Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde bij Valkhof Pers eerder Om den gelove. Wederwaardigheden van Willemken van Wanray.

 

 

  • ISBN 978 90 5625 304 2 
  • Omvang 144 blz. 
  • Formaat 14 x 22 cm 
  • Uitvoering gebonden met stofomslag; rijk geïllustreerd 
  • NUR 693 
  • Prijs €19,50 
Bestellen
Notificeren
Breng iemand anders op de hoogte van dit product