Bestellen
Lambert Henning

Memoires van een jeugdbederver

Memoires van een jeugdbederver

Lambert J.M. Henning (1909-2001) schreef zijn ‘mini-memoires’, zoals hij ze noemde, in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw. ‘Mini’, want een volledige autobiografie vormen zij niet. Henning studeerde rechten, maar koos na zijn studie onder invloed van de bekende Nijmeegse rechtsgeleerde W. Duynstee CssR voor een kloosterleven. Hij was na zijn priesterwijding jarenlang retraitepater en weet daar in zijn memoires smakelijk over te vertellen. Een tweede deel van zijn boek gaat over zijn tijd als parochiepriester in het Suriname van voor de onafhankelijkheid, waar hij zich onder meer bezighield met het schrijven van musical- en cabaretteksten voor zijn parochianen.

Opvallend in Hennings herinneringen is dat hij zo weinig aandacht besteedt aan de jongensboeken die hij heeft geschreven. Want de redemptorist Henning was, onder het pseudoniem Mr. Jan Kruysman, de auteur van onder meer het omstreden jongensboek Bob Vredeveld wordt man. Omstreden vanwege de passages over Bobs ‘strijd’ – tegen de zelfbevrediging –, maar juist daarom ook geprezen, en zelfs in het Duits vertaald.

Memoires van een jeugdbederver verschijnt in de MemoReeks, waarin Valkhof Pers samen met het Katholiek Documentatie Centrum interessante egodocumenten uit het katholiek leven uitgeeft. Om Hennings ‘mini-memoires’ in hun context te kunnen plaatsen heeft Co Roording, die het kdc op het bestaan van deze memoires wees, een biografie van Henning geschreven, onder meer gebaseerd op gesprekken met mederedemptoristen en anderen, en een hoofdstuk over het roemruchte boek Bob Vredeveld wordt man en het vervolg daarop: Idealisten. Daarin reconstrueert hij de discussies erover en legt hij het autobiografische karakter van beide boeken bloot.

 

  • ISBN 978 90 5625 364 6 
  • Omvang 144 blz. 
  • Formaat 13 x 21 cm. 
  • Uitvoering paperback 
  • Prijs €15,00 

Klik hier voor meer informatie

Bestellen
Klanten die deze titel bestelden, bestelden ook
Vallende zuilen
Harry Notenboom
Vallende zuilen