Bestellen
Charles van Leeuwen

Liefde in je naam

Liefde in je naam

In dit persoonlijke boekje tekent Charles van Leeuwen een scherp portret van een van de grootste zustercongregaties die Nederland heeft gekend, de Zusters van Liefde van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid, gesticht in 1832 in Tilburg door mgr. Johannes Zwijsen en sindsdien in veel landen actief. Hij maakt in een serie korte, meditatieve teksten de balans op van 175 jaar zustergeschiedenis en de veranderingen die daarin hebben plaatsgevonden. De auteur beschrijft het effect van de vernieuwingen die werden ingegeven door het Tweede Vaticaans Concilie en de veranderde tijdsgeest: ze kwamen tegemoet aan vragen die diep in de zusters leefden, maar hebben weer nieuwe vragen met zich meegebracht. Hoe vormen vinden voor religieus leven die toekomst mogelijk maken? Hoe omgaan met een proces van ouder worden en (gedeeltelijke) afbouw van activiteiten in Nederland en andere westerse landen? Hoe een proces van herbronning en internationalisering succesvol voortzetten? Zijn nieuwe vormen van engagement denkbaar? Afzonderlijke teksten zijn gewijd aan grondbegrippen van het religieuze leven als leven in gemeenschap, eenvoud, stilte en gebed, leven met een regel, bijbelse inspiratie, gastvrijheid, vriendschap, opkomen voor gerechtigheid en barmhartigheid. Liefde in je naam is een eerlijk en uitdagend pamflet, met een eigen toon en originele gezichtspunten. Het blikt niet alleen terug op vroeger, maar is ook een warm pleidooi voor voortzetting, vernieuwing en herbronning van het religieuze leven. Charles van Leeuwen publiceert op het gebied van spiritualiteit en religieuze geschiedenis. Recente boeken zijn onder meer Hemelse voorbeelden (2001), Vuur dat blijft branden. Gesprekken met monniken in Oosterhout (2004) en Barmhartigheid en broederschap (2006). Hij is studiesecretaris van de Fraters van Barmhartigheid en als docent verbonden aan de Universiteit Maastricht. Liefde in je naam is een uitgave van de Zusters van Liefde SCMM. De distributie wordt verzorgd door Uitgeverij Valkhof Pers.

  • ISBN 978 90 812289 1 6 
  • Omvang 54 blz. 
  • Formaat 16 x 24 cm 
  • Uitvoering ingenaaid met flappen 
  • NUR 700 
  • Prijs €12,85 
Bestellen