Bestellen
Theo Engelen, Onno Boonstra, Angélique Janssens [red.]

Levenslopen in transformatie

Liber amicorum bij het afscheid van prof.dr. P.M.M. Klep

Levenslopen in transformatie

Naar huidige maatstaven heeft Paul Klep heel lang leiding gegeven aan het onderwijs en onderzoek in de Economische en Sociale Geschiedenis aan de Nijmeegse universiteit. Hij was relatief jong toen hij in 1979 lector werd op dit vakgebied en in 1980 gewoon hoogleraar.  De verwachtingen waren niettemin hooggespannen. Nu, bij zijn afscheid na 32 jaar, kunnen we vaststellen dat hij ruimschoots heeft voldaan aan die verwachtingen. De huidige leerstoelgroep Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis bouwt naadloos voort op de succesvolle fundamenten die zo gelegd zijn. Daarnaast was Paul Klep onvermoeibaar in touw om zijn vakgebied organisatorisch vorm te geven in nationale en internationale samenwerkingsverbanden.

Al die activiteiten binnen en buiten Nijmegen, binnen en buiten de universiteit zijn niet onopgemerkt gebleven. Toen de samenstellers van deze bundel bij een beperkte groep collega’s op zoek gingen naar bijdragen, ontvingen zij op alle uitnodigingen meteen een enthousiast en positief antwoord. Omdat er aan de omvang van het boek een beperking was opgelegd (die we alsnog ruim hebben overschreden!) zijn niet eens alle mogelijke contribuanten benaderd. Laat dit voor de lezer een aanwijzing zijn dat deze bundel dubbel zo dik had kunnen zijn. Een beter bewijs dat de 32 jaar hoogleraarschap van Paul Klep niet ongemerkt voorbij zijn gegaan, is er niet te leveren.

  • ISBN 978 90 5625 367 7 
  • Omvang 360 blz. 
  • Formaat 16 x 24 cm 
  • Uitvoering ingen.-gebrocheerd 
  • NUR 680 
  • Prijs €25,66 
Bestellen
Notificeren
Breng iemand anders op de hoogte van dit product