Gied ten Berge

Land van mensen

Christenen, joden en moslims tussen confrontaties en dialoog

Land van mensen


Israël en de bezette gebieden zijn voor Palestijnse christenen ook hun vaderland.  Met deze boodschap werden Nederlandse kerken in 2009 geconfronteerd toen in dat jaar het Kairosdocument van Palestijnse theologen verscheen. Christen-zionisten hielden bij de presentatie in de Domkerk een tegendemonstratie met Israëlische vlaggen. 

Onder protestanten leek de erkenning van het joodse eigendomsrecht op ‘het Land’ altijd sterk. Maar binnen de PKN is men het niet meer zo eens. De katholieke kerk lijkt zijn bezwaren tegen de staat Israël pas laat opzij te hebben gezet. Maar de discussies gaan toch door. In het jodendom is er altijd verschillend over ‘het Land’ gedacht. Een Likud politicus  liet in 2009 weten dat hij de joodse tempel  wil herbouwen. Maar er zijn ook orthodoxe joden die de staat afwijzen en regelmatig demonstreren met Palestijnse vlaggen. Er zijn Israëlische ‘Rabbis for Human Rights’, maar ook ‘bevrijdingstheologen’ die de joodse diaspora verkiezen boven Israël. Ondertussen vrezen moslims voor hun heiligdommen op de Tempelberg.  De PLO pleit voor een seculier bewind over alle heilige plaatsen, maar Hamas en Hezbollah voeren een ‘heilige oorlog’  tegen Israël dat heilige grond ‘van moslims’ bezet houdt. Moslim bevrijdingstheologen verwerpen echter alle religieuze claims op het Land.

Land van mensen biedt een ordening van de verschillen en geschillen binnen de drie religies over ‘het Land’ en stelt de vraag naar de mogelijkheden voor een dialoog.

 

Gied ten Berge studeerde sociologie en vergelijkende godsdienstwetenschappen. Hij werkte 35 jaar voor vredesorganisaties en is voorzitter van het Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties en medeoprichter van de Stichting Kairos Palestina Nederland.

 

'Een brede en buitengewoon interessante staalkaart van opvattingen en standpunten. (...) Een unieke en diepgravende studie.'

Kerk & Israël onderweg

 

'Wat zijn boek bijzonder maakt is dat het het onderwerp zeer verbreedt. Zo’n boek bestond nog niet in Nederland. Visies van christenen en joden krijgen evenveel aandacht. Zionisten, anti-zionisten en kritische joden worden geciteerd. Het beknoptere slotdeel met een overzicht van moslimmeningen kan men echter slechts tot eigen schade overslaan. Israël ligt in het Midden-Oosten, niet in het Westen! Ik stel al lezend vast dat de kritische stemmen toenemen. Dit boek kan helpen om de vaak verstarde standpunten te relativeren. Verrassend zijn de dwarsverbanden. Zo valt op dat de Palestijnse bevrijdingstheoloog Naim Ateek en de Joods-Amerikaanse traumatoloog Mark Braverman beiden herinneren aan de universele boodschap van de profeten én van Jezus van Nazareth om exclusieve, etnische en nationalistische visie’s op het land te doorbreken.'
 – Dr. Jan Slomp


'[De auteur] brengt op voortreffelijke wijze in een drieslag eerst een veelheid van katholieke en protestantse opvattingen in kaart, dan de joodse (de triade 'God, Thora en Land') en vervolgens de islamitische met de opvattingen over het huis van de islam, huis van de oorlog en huis van het verdrag. Hij spreekt aan het slot van een diepwerkende maatschappelijke kracht, die de religies vormen tot in de moderne tijd toe. Te snel worden religies en geweld gekoppeld door de een ter legitimatie, door de ander om de religie te wraken. Met geduld en inspanning, zo hoopt hij, kan het potentieel om religies voor gerechtigheid en vrede te laten werken ontwikkeld worden. Informatief, goed gedocumenteerd, met eindnoten, literatuur en index.'

– Prof.dr. A. Wessels

 

 [Land van mensen] is een moedige poging om zowel de mogelijkheid tot theologische en sociaalethische/politieke consensus als de dissensus over het Heilig Land te beschrijven, analyseren, interpreteren en evalueren. Daarbij komen ook ontwikkelingen en discussies binnen de afzonderlijke religies aan de orde.  Deze poging is moedig te noemen, omdat de religieuze factor in het conflict over het land in de internationaal-politieke praktijk in theorie en praktijk vaak wordt veronachtzaamd ten gunste van het internationaalrechtelijk perspectief (VN-resoluties), of ten gunste van een economische reductie van het conflict (door bijvoorbeeld de toegang tot zoet water en open zee als belangrijkste conflictbron op te vatten, of vooral ontwikkelingseconomisch naar de verhouding tussen Israel en zijn buurlanden te kijken). Ten Berge focust daarentegen juist op de theologische dimensie: moedig en relevant.’
– Prof. dr. Fred van Iersel

 

In Nieuwe liefde, het nieuwe magazine van Huub Oosterhuis voor cultuur, religie en politiek, schrijft Jan van der Putten: 'een verhelderende gids, die de weg wijst in het doolhof van religieuze opvattingen over "het Land". Dat is heel nuttig, al was het alleen maar omdat daardoor duidelijk wordt welke stromingen voor een vredesdialoog onbruikbaar zijn.'

Dagblad Trouw tipt: 'Land van mensen is vooral interessant omdat het laat zien dat huidige tegenstellingen in coalities lang niet zo onwrikbaar zijn als ze weleens lijken. (...) Hij weet een van de meest complexe en explosieve problemen van onze tijd te ontrafelen.Land van mensen is van belang voor iedereen die zich betrokken voelt bij "het Land".'

 

 

 Gied ten Berge is begonnen met een serie lezingen, ondersteund door een Powerpoint presentatie, waarin hij de hoofdlijnen van zijn boek uiteenzet. Het tweede deel van de avond discussieert hij met de aanwezigen over dialoogvragen inzake het conflict in het Midden-Oosten. Wilt u ook zo'n bijeenkomst organiseren, dan kunt u contact opnemen met de auteur: tel. 0346 568284.

  • ISBN 978 90 5625 358 5 
  • Omvang 226 blz. 
  • Formaat 12,5 x 20 cm. 
  • Uitvoering paperback 
  • NUR 694 

  • Deze titel is uitverkocht

Klik hier voor meer informatie

Klanten die deze titel bestelden, bestelden ook
Echt zijn
Arjan Broers
Echt zijn