Gied ten Berge

Kom en zie!

Nieuwe pelgrims in het Heilige Land

Kom en zie!

‘Kom en zie!’ – zo was de oproep van een groep vooraanstaande Palestijnse christenen aan geloofsgenoten overal ter wereld in een in 2009 gepubliceerd document. Zij deden een beroep op Heilige-Land-pelgrims om oog te hebben voor het Palestijnse lijden, of was het in feite een oproep tot politiek gekleurd toerisme? Of is een nieuwe vorm van pelgrimeren naar het Heilige Land mogelijk?

Ten Berge onderzocht deze vraag tijdens een reis met een groep mensen die aan de oproep gehoor wilden geven vanuit een verbondenheid met jodendom en christendom. Ze wilden ‘grensgangers’ zijn met een open oog voor de actualiteit van het land. Ze bezochten heilige en onheilige plaatsen en spraken met mensen aan beide zijden van de Israëlische muur. Via diepte-interviews en kringgesprekken werd geïnventariseerd wat deze reis met hen deed. Hun ervaringen vormen de kern van dit boek.

Vooraf wordt ingegaan op verschillende benaderingen van het fenomeen pelgrimeren. Het afsluitende laatste deel biedt een schets van religieus gemotiveerd pelgrimeren door de eeuwen heen en uiteenlopende theologische reflecties daarop. Er is zowel aandacht voor de kerkvader Augustinus, in wiens werken het begrip pelgrim centraal staat, als voor eigentijdse theologen die een nieuwe vorm van pelgrimeren kunnen inspireren.

Dit boek vormt een bijdrage aan het thema Pilgrimage for Justice and Peace van de Wereldraad van Kerken en ziet de reis van paus Franciscus naar het Heilige Land als een voorbeeld.

 

Gied ten Berge studeerde sociologie en theologie. Hij werkte 35 jaar voor vredesorganisaties en is voorzitter van het Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties (SIVMO) en medeoprichter van de Stichting Kairos Palestina Nederland. Hij publiceerde eerder Land van mensen. Christenen, joden en moslims tussen confrontaties en dialoog, eveneens verschenen bij Valkhof Pers.


'De Kom en zie ! reis gaat om het bijstellen van bepaalde heersende beelden. Het is niet alleen interessant om te lezen hoe pelgrims zelf hiermee omgaan, het zet ook aan het denken.'
Hannah van Moolenbeek, in Volzin, juni 2016

'Een verdienste van dit boek is, dat Ten Berge de lezer via de ogen van een aantal integere en behoorlijk reflectief ingestelde reisgenoten met de neus op een aantal pijnlijke en schrijnende feiten drukt.'

Marijke Laurense, in Trouw, 11 mei 2016

'Een drieluik met aan het begin een boeiend overzicht van allerlei sociologische, theologische en historische studies over pelgrimeren. (...) Het reisverslag vormt het grote middenluik van dit spannende boek.'

– Jan Slomp, in CW, Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland

– 'Dat het nu verschenen boek Kom en zie! velen mag helpen om voor allen in het Heilige Land oog te hebben, vooral voor hen die lijden.'

Bisschop Herman Woorts in Op Tocht, uitgave van het Aartsbisdom, mei 2016.

– 'Het boek is een pleidooi om de transitie, onderdeel van de pelgrimage, als uitgangspunt te nemen van het denken. Je gaat dus niet als toerist op reis.'

Website Raad van Kerken, z.d.

 

  • ISBN 978 90 5625 459 9 
  • Omvang 232 blz., incl. 8 kleurenillustraties 
  • Formaat 14 x 22 cm 
  • Uitvoering paperback, met illustraties in kleur 
  • NUR 700 

  • Deze titel is uitverkocht