Bestellen
Harry van Xanten

'Katholieken, wat zijt Gij toch een wonderlijk volk!'

De Katholiekendagen in Nederland 1899-1940

'Katholieken, wat zijt Gij toch een wonderlijk volk!'

De Katholiekendagen – ze worden overigens nog steeds gehouden – waren in de eerste helft van de 20ste eeuw grootse manifestaties, gericht op het behoud van de katholieke eenheid. ‘De dagen werden om hun centrale themabehandeling en de aanwezigheid van alle kerkelijke en wereldlijke autoriteiten beschouwd als hoogtepunten in het katholieke gemeenschapsleven’, aldus Michel van der Plas in zijn boek Uit het rijke roomsche leven. Vrijwel alle prominenten uit het katholieke leven hebben op de Katholiekendagen het woord gevoerd. Deze bijeenkomsten kunnen beschouwd worden als spiegels of dia’s van het evoluerende katholicisme. Anders gezegd: de geschiedenis van de Katholiekendagen leert ons meer over de ontwikkeling van het katholicisme in de eerste decennia van de 20ste eeuw. Merkwaardig genoeg is er tot nu toe in de literatuur over het katholicisme in Nederlands nauwelijks aandacht geweest voor deze evenementen. In die lacune wordt nu ruimschoots voorzien door de omvangrijke, zeer diepgravende studie ‘Katholieken, wat zijt Gij toch een wonderlijk volk!’ van Harry van Xanten. Van Xanten heeft al het overvloedige bronnenmateriaal minutieus bestudeerd en geanalyseerd. Met zijn boek heeft hij dit interessante, tot nog toe grotendeels onopgemerkte materiaal voor toekomstige generaties beschikbaar en toegankelijk gemaakt. Maar belangrijker is misschien nog wel dat hij al doende bewijst dat grondige bestudering van de Katholiekendagen in Nederland van betekenis is voor een ruimer en beter inzicht in de geschiedenis van het Nederlands katholicisme.

De historicus Harry van Xanten heeft lange tijd gewerkt in het middelbaar onderwijs en als wetenschappelijk medewerker aan de universiteit. Daarnaast was hij bijna twee decennia lang actief in de plaatselijke politiek (als wethouder en loco-burgemeester).

  • ISBN 978 90 5625 252 6 
  • Omvang 1132 blz. 
  • Formaat 17 x 24 cm 
  • Uitvoering ingenaaid 
  • NUR 694 
  • Prijs €45,00 
Bestellen