Bestellen
Lodewijk Winkeler en Jozef Wissink (red.)

Jan Olde Rikkert, priester van de nabijheid

Jan Olde Rikkert, priester van de nabijheid

Jan Olde Rikkert (1929-2009), die van 1977 tot 1999 pastoor te Zevenaar was, heeft op velen in en buiten de parochie diepe indruk gemaakt. Wie was hij, wat bewoog hem en hoe praktiseerde hij zijn geloof? Iets daarvan ontdekken we in zijn biografie. En iets ervan horen we in de getuigenissen van een familielid en van enkele parochianen en collega’s: hij was een ‘zichtbare, aanraakbare pastoor’, ‘iemand die veiligheid bood door zijn eenvoudige aanwezigheid’, ‘helemaal niet geïnteresseerd in uiterlijkheden, maar in de mensen waar die uiterlijkheden als logisch gevolg bij hoorden’. ‘Zijn stijl was de stijl van de aanwezige. Iemand die bij je is en je trouw blijft.’ ‘Hij zocht als het ware op de wijze van Socrates het gesprek met de mens van nu.

Jan Olde Rikkert wist zich – zo blijkt uit de getuigenissen – geïnspireerd door het evangelie van bevrijding en door de kerkelijke traditie en probeerde deze allebei te vertalen naar ieder die hij ontmoette. Hij hechtte veel waarde aan oecumenisch engagement en aan openheid: de kerk moet zich niet afzetten tegen de tijd, maar oog hebben voor wat zich afspeelt in de moderne cultuur, wetenschap en samenleving; ze moet geen belerende of betuttelende organisatie zijn, maar een levende, open gemeenschap die ruimte laat voor een vorm van kerklidmaatschap waarin kritische distantie en medeverantwoordelijkheid samen kunnen gaan.

Bij alle vragen die ook Jan Olde Rikkert had, hield hij vast aan de waarde van religie: ze verwijst naar het onbenoembare karakter van het menselijk bestaan en kan zo de samenleving als geheel en de mensen die daarin leven zin geven.

 

  • ISBN 978 90 5625 412 4 
  • Omvang 144 blz. 
  • Formaat 14 x 22 cm. 
  • Uitvoering genaaid-gebrocheerd 
  • NUR 681 
  • Prijs €18,00 
Bestellen
Klanten die deze titel bestelden, bestelden ook
Onze Vader, Werkt Hij Nog?
Wim Geelen, Harrie Linssen en Peter Schreuder Goedheijt
Onze Vader, Werkt Hij Nog?