Bestellen
Tom van den Beld

Het andere gezicht van de kerk

De Acht Mei Beweging 1985-2003

Het andere gezicht van de kerk

In de laatste twee decennia van de twintigste eeuw heeft de Acht Mei Beweging een opmerkelijke rol gespeeld in het wedervaren van de rooms-katholieke kerk in Nederland.  Het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig en het daarop volgende Pastoraal Concilie van de Nederlandse kerkprovincie hadden bij veel katholieke gelovigen de hoop en de verwachting gewekt dat de kerk zichzelf diepgaand zou veranderen in de richting van meer vrijheid, minder leerstelligheid en grotere inspraak van de 'gewone' gelovigen.

Deze hoop en verwachting werden niet waargemaakt, omdat 'Rome' door de benoeming van behoudende bisschoppen en andere maatregelen de Nederlandse kerk tot de orde trachtte te roepen. De hoop op vernieuwing bleef echter bij zeer veel gelovigen onverminderd sterk. Toen in 1985 paus Johannes Paulus II een bezoek aan Nederland bracht, werd duidelijk dat de stem van deze gelovigen daar niet gehoord zou worden.  Zij sloten zich daarop aaneen en belegden een manifestatie waarop zij wilden laten zien dat er meer leefde in de Nederlandse katholieke geloofsgemeenschap dan aan de bezoekende paus getoond zou worden.

Zo kwamen op 8 mei 1985 duizenden bijeen op het Haagse Malieveld. Zij lieten 'het andere gezicht van de kerk' zien en getuigden van een gelovig elan en van vertrouwen in de toekomst van hun dierbare kerk. Uit deze eerste manifestatie kwam de Acht Mei Beweging voort, die bijna twintig jaar lang een belangrijke rol heeft gespeeld in het wel en wee van de Nederlandse katholieken. De beweging is twintig jaar lang een steun geweest voor hen die naar een open en democratische kerk verlangden en bood hen saamhorigheid en inspiratie.

Acht Mei heeft ook al die jaren de leiding van de kerk opgeroepen en uitgedaagd om de verlangens van deze gelovigen ernstig te nemen.

In deze uitgave wordt getracht de grote betekenis te belichten, die Acht Mei voor de katholieke geloofsgemeenschap in Nederland van toen heeft gehad en voor velen nog heeft.

 

'Organisatorische perikelen, interne discusssies, strijd met de bisschoppen, de inhoud van de manifestaties en de speerpunten van het beleid: Van den Beld geeft ze nauwgezet weer. Hij belicht niet alleen de sterke kanten van de beweging, maar ook haar zwakten.'

VolZin

  • ISBN 978 90 5625 443 8 
  • Omvang 208 blz. + 16 blz. foto's 
  • Formaat 14 x 22 cm 
  • Uitvoering paperback 
  • NUR 694 
  • Prijs €20,50 
Bestellen
Klanten die deze titel bestelden, bestelden ook
La Tulipe invincible
Aaltje Dekker
La Tulipe invincible
Op de rug van de tijger
Theo Salemink
Op de rug van de tijger
Verhalen van een Levende
Edward Schillebeeckx
Verhalen van een Levende