Bestellen
Jan Brabers

Een zoet juk

Rectores magnifici van de Radboud Universiteit over hun rectoraat 1923-2014

Een zoet juk

Het ambt van rector magnificus is oud en voornaam. De hoogleraar die het bekleedt is de eerste onder zijn gelijken, treedt naar buiten op namens de universiteit en vormt binnen het bestuur ‘het geweten’ van het onderwijs en het onderzoek. Achtenswaardig en omgeven met academische tradities is het ambt tegelijk ook zwaar. Een rector heeft grote verantwoordelijkheden en vele taken; aan de beoefening van de wetenschap komt hij niet meer toe. Een van de rectores magnifici uit het verleden van de Radboud Universiteit noemde het rectoraat een ‘zoet juk’. Dit boek verschijnt bij gelegenheid van het afscheid van prof. mr. Bas Kortmann als rector magnificus, de 57e in de geschiedenis die het zoete juk mocht torsen.

Bij traditie houdt de rector aan het einde van zijn ambtstermijn in een plechtige ceremonie een overdrachtsrede en draagt hij zijn waardigheid over aan zijn opvolger. De overdrachtsrede is wel vergeleken met een ‘pruttelend potje waaruit allerlei ontboezemingen opwasemen’. Voor dit boek is een selectie gemaakt van citaten uit alle Nijmeegse overdrachtsredes, met twee thema’s: waarmee hield de rector zich in zijn ambtsperiode bezig? En hoe heeft hij het rectoraat ervaren? Het resultaat is een merkwaardige portrettengalerij, die een onalledaags facet van de universiteitsgeschiedenis belicht.

 

Dr. Jan Brabers is universiteitshistoricus. Hij schreef eerder onder meer: De faculteit der rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen, 1923-1982 (1994), Proeven van eigen cultuur. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit Nijmegen, 1923-1998, dl 1 (1998), Hippocrates op Heyendael. Ontstaan en ontplooiing van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen 1951-2001 (2009) en Portretten van vier premiers. Impressies van hun studietijd aan de faculteit der rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen (2012)

  • ISBN 9789056254292 
  • Omvang 152 blz. 
  • Formaat 16 x 24 cm 
  • Uitvoering gebonden, met kleurillustraties 
  • NUR 694 
  • Prijs €24,95 

Klik hier voor meer informatie

Bestellen