Wim Rhebergen

Dom Amandus Prick, een sprekende trappist

Een geschiedenis van trappistenklooster Ulingsheide

Dom Amandus Prick, een sprekende trappist

Dom Amandus Prick is rustend abt van het trappistenklooster Ulingsheide in Tegelen. In 1938, op 21-jarige leeftijd, trad hij in. Het kloosterleven werd toen gekenmerkt door gewijde stilte en ascese. Prick werd in 1956 tot abt benoemd. Hij is nu 95 jaar en kijkt terug op zijn leven en de geschiedenis van zijn klooster.

 

Er is tijdens zijn leven veel veranderd. De samenleving, de kerk, de moraal en hijzelf is veranderd. De ernstige jongeman uit Zuid-Limburg reisde de hele wereld over en trachtte de vernieuwingen na het Tweede Vaticaans Concilie structuur te geven. Hij wilde geen revolutionair zijn, maar ging steeds meer in de waarde van de vernieuwingen geloven. Zijn beschouwingen getuigen van een door het kloosterleven gerijpte levensvisie. Zijn soms relativerende en ironische zienswijze is verfrissend.

 

Dom Amandus Prick wil dat de geschiedenis van zijn klooster ook in onze tijden nog verteld wordt. Daarvoor was hij bereid de kloosterarchieven te openen. De zwijgende monniken hebben veel geschreven en niet alleen maar vrome teksten. We lezen over de stichters en hun beweegredenen, over de beginjaren van het klooster, over de verheffing van het klooster tot abdij, over de verschrikkelijke oorlogsjaren, over het proces van vernieuwing na het Tweede Vaticaans Concilie en de tijden daarna.

 

Dom Amandus Prick maakt ons deelgenoot van zijn diepste overtuiging. Hij heeft zijn geloof behouden en verlangt naar God. Het is opmerkelijk dat hij voor het schrijven van dit boek iemand uitgekozen heeft die niet tot de rooms-katholieke kerk behoort. Ook wie niet op de hoogte is van de katholieke kerk en het kloosterleven, zal geboeid raken door de menselijke aspecten van het kloosterleven en de sprankelende spiritualiteit van Amandus.

 

Wim Rhebergen (1943) was jarenlang als psycholoog werkzaam in de ouderenzorg. Van zijn hand verschenen boeken over (psycho)geriatrie, biografische interviews en artikelen over muziek.

  • ISBN 978 90 5625 384 4 
  • Omvang 464 blz. 
  • Formaat 16 x 24 cm 
  • Uitvoering genaaid gebrocheerd, rijk geïllustreerd 
  • NUR 681 

  • Deze titel is uitverkocht
Klanten die deze titel bestelden, bestelden ook
Aan plaatsen gehecht
Ellen Brok, Jan Jacobs, Lodewijk Winkeler, Albert van der Zeijden (red.)
Aan plaatsen gehecht
Soberheid als ideaal en als noodzaak
Marcel Becker & Theo Wobbes [red.]
Soberheid als ideaal en als noodzaak
Van harem tot fitna
Marcel Poorthuis en Theo Salemink
Van harem tot fitna