Bestellen
Dr. H.A.C.M. Notenboom

De strijd om de begroting

Het vastlopen van de staatsfinanciën in de jaren zeventig

De strijd om de begroting

De jaren zeventig zijn de jaren van de polarisatie, de oliecrisis en de dwars liggende vakbeweging. Het is ook de periode waarin de later internationaal werkende Nederlandse politici Andriessen, Duisenberg en Lubbers hun eerste stappen zetten in de politiek.
Deze studie voert Wim Duisenberg ten tonele als minister van Financiën in het kabinet-Den Uyl. Binnen de ministerraad komt deze jonge sociaal-democraat lijnrecht te staan tegenover zijn partijgenoot, minister-president Joop den Uyl. In de ministerraad wordt ook Ruud Lubbers gevolgd, de jonge christen-democraat met radicale neigingen. Het is een tijd van groeiende spanningen in het parlement wegens de expansie van de overheidsuitgaven. Deze groeien niet alleen uit boven wat de christen-democraten in hun programma hebben staan, maar ook boven hetgeen Duisenberg persoonlijk verantwoord acht. Maar de geest is uit de fles en kan er niet meer in terug. Het is Frans Andriessen, de fractievoorzitter van de KVP in de Tweede Kamer, die de ondankbare taak heeft het kabinet in steeds scherpere bewoordingen te wijzen op de schadelijke ontwikkeling. Hij steunt, in tegenstelling tot Den Uyl, het bezuinigingsbeleid van Duisenberg. Ondanks gewonnen verkiezingen komt er in 1977 geen tweede kabinet-Den Uyl, maar een kabinet-Van Agt. Daarin is Andriessen minister van Financiën; hij wil Duisenbergs beleid voortzetten, maar wordt gedwarsboomd door de inmiddels opgetreden CDA-fractie, waarvan weldra Lubbers de voorzitter wordt. Er bestaat weliswaar een CDA-fractie, maar de onderliggende partijen: KVP, ARP en CHU zijn nog niet opgeheven. Het kabinet-Van Agt lijdt onder de grote oneensgezindheid binnen die partijen. Zelfs zozeer dat Andriessen de verantwoordelijkheid in februari 1980 niet langer kan dragen en aftreedt. In deze jaren liggen de oorzaken van de immense bezuinigingen die de kabinetten in de jaren tachtig en negentig met veel pijn moeten doorvoeren.

 

‘Het boek zou verplichte literatuur moeten zijn voor allen die zich professioneel met het politieke bedrijf bezighouden, politici, ambtenaren, journalisten en wetenschappers. Veel politiek belangstellenden zullen het ervaren als een verrijking van hun kennis van en inzicht in een belangrijke periode in de politieke geschiedenis van Nederland.’
– Hans Hillen in Christen-Democratische Verkenningen

‘Door de grondigheid van zijn historisch-wetenschappelijk bronnenonderzoek en de heldere en bondige stijl een uitstekende bijdrage aan de nog steeds voortdurende discussies over een van de boeiendste perioden van onze parlementaire geschiedenis.’
– J.S. Wijne in Civis Mundi

  • ISBN 978 90 5625 127 7 
  • Omvang 320 blz. 
  • Formaat 16 x 24 cm 
  • Uitvoering ingenaaid 
  • NUR 641/654 
  • Prijs €18,50 
Bestellen