Bestellen
Paul Nève, Gerard Ris, Brigitte Weusten (red.)

De scherpte van bescheidenheid

Ter herdenking van Désiré Scheltens [1919-2009]

De scherpte van bescheidenheid

Vijf jaar na het overlijden, op bijna negentigjarige leeftijd, van Désiré Scheltens verschijnt dit boek ter herinnering, met een niet eerder gepubliceerde bibliografie. Men zou ook kunnen zeggen dat het een postuum liber amicorum is. Voor de filosofen en juristen die aan deze bundel hebben bijgedragen, was Désiré Scheltens een leermeester, een collega in de wetenschap, of een persoonlijke vriend, en voor de meesten hunner alle drie tegelijk. Wie nu het oeuvre van Scheltens overziet, dat zich uitstrekt over een periode van zestig jaren, valt op dat zijn verhandelingen en beschouwingen van begin tot eind zijn voortgekomen uit het verlangen God en de medemensen te zoeken. Hij verzette zich tegen neigingen om een hardvochtig soort geloofsbevestiging tegen de mensen uit te spelen, maar al evenmin wilde Scheltens na het aggiornamento van het Tweede Vaticaans Concilie de vraag naar God in de maalstroom der gebeurtenissen laten wegspoelen.

In deze levenstaak kan men de volgeling van Franciscus van Assisi herkennen die Scheltens als franciscaan onmiskenbaar was. Een naar binnen gekeerd geestelijk leven past daarbij niet. Dat kon Scheltens volop waarmaken toen hij – in een op het eerste gezicht abrupte overgang – in 1973 Vlaanderen verliet om hoogleraar rechtsfilosofie in Nijmegen te worden. De bijdragen aan deze bundel weerspiegelen vooral de invloed die vanaf toen van hem in Nederland is uitgegaan. Zijn opvolger Thomas Mertens publiceerde onder dezelfde titel als die Scheltens indertijd gebruikte, voortbouwend op de denkrichting daarvan, een groot basisboek over de rechtsfilosofie, Mens & mensenrechten (Boom 2012). 

Scheltens’ invloed is, zoals gezegd, niet alleen een wetenschappelijke, maar ook een daarmee harmoniërende persoonlijke, intermenselijke. Na zijn emeritaat is Scheltens, teruggekeerd naar Vlaanderen, in gesprek gebleven met velen die hem in Nederland hadden leren kennen. Zijn publicaties en korte beschouwingen uit die periode lijken op het eerste gezicht een terugkeer naar de meer theologische en filosofische onderwerpen van vóór 1973. Maar wie goed kijkt, ziet dat een radicale keuze voor medemenselijkheid in feite is gemaakt in de publicaties die tussen 1970 en 1973 over filosofische en theologische onderwerpen verschenen: in aansluiting bij D.M. De Petter o.p. brak hij met het bovenmatig conceptualiserende denken; in antwoord op de trends van de tijd maakte hij in De tijd van God duidelijk dat het besef van historiciteit geen godsverduistering hoeft voort te brengen.

 

De scherpte van bescheidenheid is in herdruk. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

  • ISBN 978 90 5625 414 8 
  • Omvang 116 blz. 
  • Formaat 13,6 x 21,5 cm 
  • Uitvoering paperback 
  • NUR 820 
  • Prijs €15,00 
Bestellen