Stephan van Erp

De onvoltooide eeuw

Voorlopers van een katholieke cultuur

De onvoltooide eeuw

Het katholicisme in Nederland is marginaal en kwetsbaar geworden. Velen hebben het de rug toegekeerd en zoeken hun heil buiten de kerk. Dat roept binnen de kerk de vraag op wat te doen: aanpassen aan de huidige tijd, zodat meer mensen zich opnieuw engageren, of gewoon stug doorgaan met een geïsoleerde, maar trotse restkerk? Het eerste leidt tot een verarming van de katholieke cultuur, het tweede tot wereldvreemdheid. Is er een andere weg?

 

Die weg is misschien wel gewezen door katholieken die te midden van de hectische gebeurtenissen van de 20ste eeuw hun geloof een nieuwe vorm gaven. Getekend door de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, ontdekte de Britse soldaat David Jones het katholicisme via het sacramentele karakter van de kunst. In de crisisjaren startte de Amerikaanse journaliste en bekeerlinge Dorothy Day een sociale beweging die voor armen en daklozen zorgde. Zelf gevormd door een verstarde denktraditie, ontwierp de Vlaamse dominicaan Edward Schillebeeckx een theologie van de humaniteit. Zo zijn er meer voorbeelden: schrijvers, denkers en doeners die hun leven tot teken hebben gemaakt van wat zij als Gods aanwezigheid hebben ervaren. Deze ontwikkelingen zijn aan de kerk niet voorbijgegaan. Op het puin van twee wereldoorlogen ontwikkelde zij tijdens het Tweede Vaticaans Concilie een visie op geloof dat in een gebroken wereld tekenen ziet van Gods barmhartigheid.

 

Dit essay gaat over de toekomst van de katholieke cultuur. De auteur ziet het katholieke project dat in de twintigste eeuw is begonnen, als een belofte en een opdracht.

 

Stephan van Erp is professor fundamentele theologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en voorzitter van de wetenschappelijke raad van het Thijmgenootschap.

 

Dagblad Trouw kende vier sterren toe aan De onvoltooide eeuw van Stephan van Erp: 'De boeiende levens van Dorothy Day, David Jones en Edward Schillebeeckx maken het lezen van dit boek op zich al de moeite waard. (...) Voor de katholieke kerk in het ontkerkelijkte Nederland biedt dit boekje een belangrijke denkrichting (maar ook voor protestanten kan het zeker geen kwaad hier kennis van te nemen).'

  • ISBN 978 90 5625 423 0 
  • Omvang 160 blz. 
  • Formaat 12 x 20,5 cm 
  • Uitvoering paperback 
  • NUR 700 

  • Deze titel is uitverkocht

Klik hier voor meer informatie

Klanten die deze titel bestelden, bestelden ook
Koning in het tussengebied
Therese Carpaij & Mieke Carpaij
Koning in het tussengebied
Frans van der Lugt sj 1938-2014
Paul Begheyn sj e.a.
Frans van der Lugt sj 1938-2014