Cees Willemsen

De Kopse kant van Nijmegen

Vijftig jaar Akademie voor Edukatieve Arbeid

De Kopse kant van Nijmegen

Met de geschiedenis van de Nijmeegse, in 1956 opgerichte Kopse Hof – van origine een opleiding voor katholieke jeugdleiders – en haar opvolgers binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), opent zich een unieke mogelijkheid om het bekende sociologische debat over de na-oorlogse jeugd aan te vullen met een historisch onderzoek naar de manier waarop katholieke ideologen c.q. deskundigen op het terrein van de jeugdzorg hun bevlogenheid vertaalden in de aangeboden lessen en lesstof op school. Vervolgens is het interessant te zien waar de door de Kopse Hof opgeleide mensen terecht kwamen en wat ze in de praktijk met de lessen en de lesstof deden.
Het relaas van de zich voortdurend vernieuwende opleiding weerspiegelt een aantal ideologische verschuivingen, zoals een andere houding van de volwassenen tegenover de jeugd, een nieuwe mentaliteit van de jongeren en de aangepaste pedagogische inzichten van katholieke intellectuelen.

Cees Willemsen is historicus. Hij schreef een drietal boeken over de geschiedenis van de psychiatrie in Noord-Brabant. Vooral Van God los. Geschiedenis van de psychiatrische inrichting Sint Antonius, 1920-1967 uit 1997 vestigde zijn naam. In diverse literair-culturele tijdschriften verschijnen regelmatig essays van zijn hand over de geschiedenis van de Nederlandse slavistiek. Daarnaast werkt hij aan een biografie over Ch. B. Timmer, essayist en eminent vertaler uit het Russisch. De auteur ontving hiervoor prestigieuze beurzen van het Fonds voor de Letteren en het Prins Bernhard Fonds.

  • ISBN 978 90 5625 234 2 
  • Omvang 440 blz 
  • Formaat 16 x 24 cm 
  • Uitvoering gebonden 
  • NUR 694 

  • Deze titel is uitverkocht