Jaap de Rooij

De godsdienst is een schoone zaak

De ontwikkelingsgang van een geloof

De godsdienst is een schoone zaak

Wetenschappelijke onderzoekers gaan na hun pensionering vaak gewoon door met het onderzoek waaraan ze zich daarvoor wijdden. De taalkundige Jaap de Rooij (1931) heeft dat niet gedaan. Hij is zich gaan bezighouden met de recente geschiedenis van het Nederlandse katholicisme. In de MemoReeks heeft dat geleid tot zijn eigen boek Waartoe waren wij op aarde? en dat van zijn hoogbejaarde tante, zuster Philothea Hooijschuur, wier levensgeschiedenis hij heeft opgetekend in Langs bergen en dalen. En nu verschijnt er opnieuw een boek van hem, want De godsdienst is een schoone zaak ....
Dit boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel speelt in het midden van de twintigste eeuw, net zoals Waartoe waren wij op aarde?, maar is bepaald geen doublure daarvan. In het tweede deel beschrijft de auteur hoe hij bijna dertig jaar actief was in de katholieke parochiegemeenschap in Amsterdam zuidoost. Maar noch het 'receptieve' geloof dat zijn jeugd verblijdde, noch het 'productieve' geloof van zijn werkzaam leven bleken van blijvende aard. Oud geworden en naar de stad van zijn oude Alma Mater teruggekeerd, merkt hij dat hij het allemaal niet meer weet. Vandaar de ondertitel van dit boek.

Godsdienst is een schoone zaak verschijnt als deel 21 in de MemoReeks, waarin verhalen uit het katholiek verleden te boek worden gesteld.

  • ISBN 978 90 5625 237 3 
  • Omvang 217 blz. 
  • Formaat 13 x 21 cm 
  • Uitvoering ingenaaid 
  • NUR 681 

  • Deze titel is uitverkocht