Ton Meijers

Compendium van het katholiek canoniek recht

Deel I. Inleiding en volk Gods

Compendium van het katholiek canoniek recht

De katholieke kerk kent haar eigen kerkrecht: het canoniek recht. De Codex Iuris Canonici is de rechtscodificatie van het canoniek recht van de katholieke kerk. De huidige Codex implementeer de leer van het Tweede Vaticaans Concilie, maar staat tevens in de rechtstraditie van de katholieke kerk.

Dit compendium biedt een commentaar op de Codex van 1983. Het commentaar is het rechtsgenre, waarin op systematische wijze bepalingen van een wetboek worden uitgelegd voor degenen die er meer van willen weten. 

Dit eerste deel van het compendium biedt een algemene inleiding op het canoniek recht en een commentaar op Boek II van het kerkelijk wetboek over het Volk Gods. Er wordt ingegaan op de positie van christengelovigen (lekengelovigen, gewijde bedienaren en religieuzen), de hiërarchische inrichting van de kerk (universele kerk, bisdom, parochie, kerkprovincie, bisschoppenconferentie en dekenaat) en de religieuze verbanden binnen de kerk.

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de structuur en organisatie van de katholieke kerk en voor hen die meer van het huidige canoniek recht willen weten, is dit compendium geschreven.

Het tweede deel over de verkondiging van het Woord (boek III) en de sacramenten (boek IV) zal begin 2017 verschijnen.

 

Ton Meijers (1955) is universitair hoofddocent canoniek recht aan de Faculteit Katholieke Theologie (TiU).

 

'Handzaam naslagwerk voor een ieder die thuis wil raken en een weg zoekt in de wetsregels van de katholieke kerk.'

Gezamenlijk kerkblad voor Drenthe, Overijssel en Flevoland

  • ISBN 978 90 5625 392 9 
  • Omvang 232 blz. 
  • Formaat 16 x 24 cm 
  • NUR 700 

  • Deze titel is uitverkocht
Klanten die deze titel bestelden, bestelden ook