Bestellen
Otto S. Lankhorst & Theo Reul

Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken (BKNP.1)

Deel 1: Dag- en weekbladpers

  • ISBN 978 90 5625 061 4 
  • Formaat 17 x 25,5 cm 
  • NUR 615 
  • Prijs €60,00 
Bestellen