Bestellen
Door Timmermann, Zjuul van den Elsen & Vefie Poels

Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken (BKNP.3)

Deel 3: godsdienstig en kerkelijk leven

 Het godsdienstig en kerkelijk leven in katholiek Nederland in de 19de en 20ste eeuw komt in al zijn schakeringen aan de orde in dit derde deel van de Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken dat is samengesteld in opdracht van het Katholiek Documentatie Centrum. Nadat in deel 1 de dag- en weekbladpers en in deel 2 cultuur en ontspanning werden geboekstaafd, bevat deel 3 de bibliografische beschrijvingen van bijna 1200 tijdschriften op het terrein van het katholieke godsdienstige en kerkelijke leven. Hoofdthema’s zijn Kerkelijke informatie, Orden en congregaties, Religieuze lekenbewegingen, Theologie, Apostolaat, Devotie en Missie. Opgenomen zijn bekende periodieken als het Katholiek Archief, de Pius-almanak, het Schild, Kerk en ontmoeting, Rome en Plein. Opvallend is het grote aantal tijdschriften van orden en congregaties, zowel de minder bekende interne en externe contactorganen, als de bladen die uitgroeiden tot belangrijke spreekbuizen van de Nederlandse katholieke kerk zoals de Volksmissionaris van de redemptoristen, de Bazuin van de dominicanen en de Kloosterling van de franciscanen. Ook komen veel missietijdschriften over het voetlicht, zoals de Katholieke missiën en de St. Antoniusbode die samen met andere tijdschriften in 1968 fuseerden tot Bijeen.

In de geschiedenis van de tijdschriften is de geschiedenis van de Nederlandse katholieken te lezen. De verzameling van periodieken geeft inzicht in de wijze waarop de eigenheid van de Nederlandse katholieken zich heeft ontwikkeld binnen het brede scala van ‘roomser dan de paus’ tot provocerende eigenzinnigheid.

 

De beschrijvingen van de tijdschriften volgen een vast patroon: verschijningsjaren, ondertitel, uitgever, plaats, frequentie, omvang, formaat, redactie, relaties (voorlopers en opvolgers), en literatuuropgave (over de beschreven titel). Daarnaast bieden de rubrieken bijzonderheden, typering en annotatie ruimte om de eigenaardigheden en geschiedenis van elk blad aan bod te laten komen. Het deel wordt afgesloten met een systematisch en chronologisch overzicht van de beschreven periodieken en met een register van namen, titels en zaken.

 

 

  • ISBN 978 90 5625 351 6 
  • Omvang 860 blz. 
  • Formaat 17 x 25,5 cm 
  • Uitvoering gebonden 
  • NUR 615 
  • Prijs €105,00 
Bestellen
Klanten die deze titel bestelden, bestelden ook