Bestellen
Frans Berkelmans

En de vis is teken

Beschouwingen bij gedichten van Guido Gezelle en Gerrit Achterberg, voorafgegaan door enkele gedichten van Ida Gerhardt en anderen

 

En de vis is teken

En de vis is teken brengt twee visgedichten ter tafel: Ichthus eis aiei van Guido Gezelle en Aquarium van Gerrit Achterberg, beide mystiek van inslag, maar zo virtuoos verwoord dat ze bij alle ernst ook geestig zijn. Het essay over Gezelles gedicht legt de historische achtergrond bloot van de in Gezelles tijd herontdekte oudchristelijke vissymboliek, tevens de inspiratiegrond van zijn gedicht. Het gedicht van Achterberg lokte tot op heden geen commentaar van enige diepgang of omvang uit, terwijl het wel steeds als belangrijk en typerend wordt geroemd. Het hieraan gewijde essay toont aan dat Gezelles negentiende-eeuwse gedicht Gerrit Achterberg heeft geïnspireerd tot zijn dichterlijke schepping.

Deze visschotel werd opgemaakt met wat luchtiger kleingoed als garnituur. Om de smaak te prikkelen is de hors d’oeuvre samengesteld uit diverse vissoorten. Naast vier gedichten van Ida Gerhardt passeert hier werk van J. A. dèr Mouw, M. Nijhoff, Willem Jan Otten en Tom van Deel.

Frans Berkelmans is monnik van Egmond en redacteur van Benedictijns Tijdschrift. In de smalle marge van de benedictijnse dag leest hij poëzie. Hij publiceerde onder meer over Guido Gezelle, M. Nijhoff, Achterberg en Ida Gerhardt. Ter bestudering van Gerhardts poëzie startte hij de reeks Acanthus, waarin hij monografieën over haar eerste bundels uitbracht.

 

'Geduld en toeleg en liefde voor schrift en natuur liggen ten grondslag aan dit mooie boek. Het is gedegen, rijk aan kennis en spannend van pagina tot pagina. De vrucht van jaren lezen met de loep. Kortom: mooi monnikenwerk.'

– Wam de Moor in Streven

'Berkelmans verstaat de kunt alle beschikbare middelen aan te wenden om het gedicht volledig tot zijn recht te laten komen. Hij wordt daartoe in staat gesteld door zijn verbeeldingskracht, zijn symboolgevoeligheid, zijn associatief vermogen, zijn vertrouwdheid met het gehele oeuvre van zijn geliefde auteurs, kortom zijn hartstochtelijke liefde voor de poëzie.'

De Kovel

'Nauwgezette en inspirerende poëziebeschouwingen. Grondig en overtuigend.'

– Tom van Deel

'Uitvoerig en uiterst precies commentaar.'

– Trouw

'Het lezen van deze analyses vereist concentratie, maar die wordt zeker beloond.'

– Friesch Dagblad

'Een prachtig gebonden uitgave. Het boekje heeft een voorname uitstraling, helemaal passend bij de besproken gedichten en bij de manier waarop dat is gebeurd.'

– Kerkblad voor het Noorden

  • ISBN 978 90 5625 331 8 
  • Omvang 128 blz. 
  • Formaat 15.5 x 22.5 cm 
  • Uitvoering met harde band 
  • NUR 306 
  • Prijs €5,00 
Bestellen
Klanten die deze titel bestelden, bestelden ook
Hoe God verscheen in Papoea
Jan Sloot
Hoe God verscheen in Papoea
Opnieuw naar de Areopaag
Johannes A. van der Ven
Opnieuw naar de Areopaag
Zichtbare en onzichtbare religie
Marinus van Uden en Jos Pieper (red.)
Zichtbare en onzichtbare religie