Bestellen
Stefan Gärtner e.a.

Bandeloos?

Zoeken naar samenzijn in een individualistische cultuur

Bandeloos?

In een wereld die steeds groter wordt verlangen velen naar verbondenheid, of in ieder geval naar iets dat hun het gevoel geeft verbonden te zijn. Tegelijk wensen zij echter de mogelijkheden die die grotere wereld biedt niet los te laten door het aangaan van duurzame verplichtingen, van banden die binden. De wereld wordt groter doordat televisie, telefoon en internet het mogelijk maken voortdurend op de hoogte te blijven van wat overal elders op de wereld gebeurt. Tegelijk is die wereld ook kleiner omdat je op reis elk ogenblik in contact kunt treden met de achterblijvers. Deze eigenaardige relatie waarmee wij ons verhouden tot een wereld die tegelijk ver is en nabij, dwingt tot een afstandelijkheid en onverschilligheid voor alles wat er voortdurend op ons afkomt, zoals dat tegenwoordig heet. Deze televisiementaliteit – meedoen maar van een afstand, betrokken zijn maar onbewogen – doordringt ook het gewone leven. Verenigingen kunnen geen bestuursleden meer vinden. Een bruiloft is nog slechts een feestelijke bevestiging van een al bestaande relatie. Kerken zijn niet meer dan verzamelplaatsen voor mensen van goede wil, waar iedereen welkom is maar steeds maar even blijft. Misschien wel de meest radicale consequentie van deze tendens is de twijfel ten aanzien van elke definitieve uitspraak over goed en kwaad. Zulke uitspraken hebben immers betrekking op een leven in en van de gemeenschap. Maar waar die gemeenschappen steeds losser en vrijblijvender zijn, geldt dat ook voor de er heersende waarden en normen: die worden beleefd als de expressie van een willekeurige moraal. In ‘Bandeloos?’ worden allerlei facetten van dit paradoxale verlangen naar verbondenheid nader onderzocht: kerk en geloof, internet en televisie, vrije tijd, nieuwe rituelen rond leven en dood. Stefan Gärtner is docent praktische theologie aan de Theologische Faculteit Tilburg. Kees de Groot is aldaar docent kerkopbouw. Maaike de Haardt is docent dogmatische theologie aan de Theologische Faculteit Tilburg en hoogleraar vrouwenstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Wim Knulst is hoogleraar vrijetijdwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Paul Post is hoogleraar liturgiewetenschap en sacramententheologie aan de Theologische Faculteit Tilburg.

  • ISBN 978 90 5625 211 3 
  • Omvang 120 blz. 
  • Formaat 13,6 x 21,5 cm 
  • Uitvoering ingenaaid 
  • NUR 736 
  • Prijs €12,50 
Bestellen
Notificeren
Breng iemand anders op de hoogte van dit product