Bestellen
Trees Sponselee-de Meester

"Alles voor Allen"

Geschiedenis van de zusters Franciscanessen van Breda 1947-2007

Na ruim 180 jaar zorgverlening aan zieken en hulpbehoevenden hebben de zusters franciscanessen van de congregatie“Alles voor Allen” in Breda hun taak volbracht. Continuering in de huidige vorm van hun, op Franciscus van Assisi geïnspireerd, religieus leven heeft geen toekomst meer. De zusters focussen zich nu op afbouwen en verantwoord achterlaten van hun levenswerk onder andere via deze geschiedschrijving. Voortbordurend op het werk van pater Van Alphen uit 1947, ligt in dit boek de nadruk vooral op de periode 1945 tot heden. Tevens geeft een aantal zusters een persoonlijke kijk op hun religieus leven.
Sinds de stichting van de congregatie in 1826 zijn de zusters niet alleen in de regio maar tot ver over de landsgrenzen werkzaam geweest in de verpleging en verzorging. Al in 1855 vertrokken de eerste zusters naar Willemstad op Curacao waar zij tot eind 1987 zijn gebleven. Halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw gingen de eerste zusters naar Afrika. In Oeganda en Tanzania zetten zij verschillende kleine ziekenhuizen op met als doel: kennis overdragen aan de lokale bevolking, zodat deze mensen na verloop van tijd de verpleging konden overnemen, wat is gebeurd.
De veranderingen en vernieuwingen na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) deden ook hun intrede in de congregatie. Na hun werkzaam leven bleven de zusters op allerlei terreinen maatschappelijk betrokken. Hun lijfspreuk “Alles voor Allen” hebben zij ten volle waargemaakt: altijd en overal.

Dr. M.T.A.R. Sponselee-de Meester (1954) is kerkhistoricus. Zij promoveerde in 2004 op een studie over het norbertinessenklooster Sint-Catharinadal te Oosterhout in de Staatse periode 1625-1795. Zij heeft verschillende publicaties op haar naam, onder andere in Brabants Heem, in Van tweeën één, Kerk en West-Brabant door de eeuwen heen, het Noordbrabants Historisch Jaarboek, deel 19 en De Heilige Driehoek, kloosterenclave te Oosterhout.

  • ISBN 978 90 5625 266 3 
  • Omvang 256 blz. 
  • Formaat 16 x 24 cm 
  • Uitvoering genaaid-gebonden 
  • NUR 694 
  • Prijs €20,00 
Bestellen
Notificeren
Breng iemand anders op de hoogte van dit product