Bestellen
Ton Duffhues (red.)

Achteraf bekeken

De memoires van C.G.A. Mertens – katholiek, boer en bestuurder in hart en nieren

Achteraf bekeken

Gerard(of Sjraar) Mertens is geboren in 1918 te Hout-Blerick, een dorp vlak bij Venlo. In 1936 werd hij bestuurder van de plaatselijke R.K. Jonge Boerenstand, in 1988 nam hij afscheid als lid van de Raad van Beheer van Rabobank Nederland. In de tussenliggende halve eeuw heeft Mertens vele functies vervuld, met name in landbouworganisaties en coöperaties. Ook was hij van 1952 tot 1979 lid van de Eerste Kamer.
Mertens was decennialang een sleutelfiguur in de agrarische sector. In de jaren vijftig en zestig vertegenwoordigde hij met succes de katholieke boeren en tuinders in de landbouwpolitiek. In de jaren zestig en zeventig ontpopte hij zich als een professioneel bestuurder. Door zijn tactisch inzicht, boerenverstand en gevoel voor menselijke verhoudingen heeft hij veel coöperaties, bedrijven en instellingen door fusieprocessen en andere perikelen geloodst. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de totstandkoming van Rabobank en Interpolis. Mertens heeft na zijn tachtigste jaar zijn actieve loopbaan nog eens ‘achteraf bekeken’ en zijn memoires opgetekend. Ton Duffhues heeft dit uitgebreide manuscript bewerkt tot een boeiend boek en schreef de nabeschouwing. Mertens’ levensverhaal: van Limburgse boer zonder noemenswaardige opleiding tot top-bestuurder is in veel opzichten exemplarisch voor de tijd van de verzuiling. Op zijn manier verstond hij de tekenen des tijds goed en wist hij tijdig oude scheidslijnen wist te doorbreken om nieuwe verbanden te smeden. Dr. Ton Duffhues (1953) is na een wetenschappelijke carrière aan de Radboud Universiteit te Nijmegen vanaf 1996 werkzaam bij de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). Hij schreef over verzuiling en ontzuiling, sociale beweging, geschiedenis van landbouworganisaties en coöperaties. Bij de ZLTO houdt hij zich bezig met de boeiende relatie tussen landbouw en samenleving, in verleden, heden en toekomst.

Deze titel is uitverkocht

 

  • ISBN 978 90 5625 262 5 
  • Omvang 333 blz. 
  • Formaat 17 x 24 cm 
  • Uitvoering genaaid gebonden, geïllustreerd 
  • NUR 680 
  • Prijs €20,00 
Bestellen
Notificeren
Breng iemand anders op de hoogte van dit product