Bestellen
Vefie Poels

De rode paus

Biografie van de Nederlandse curiekardinaal Willem van Rossum CSsR (1854-1932)

De rode paus

Willem van Rossum (1854-1932), afkomstig uit Zwolle en pater redemptorist, verbleef sinds 1895 in Rome en maakte daar snel carrière. In 1911 tot kardinaal verheven nam hij in het door en door Italiaanse College van Kardinalen een uitzonderlijke en soms ook moeilijke positie in. Zijn sobere en rechtlijnige Noord-Nederlandse aard botste met het uitbundige en buigzame Italiaanse karakter. Ook zijn ascetische levensstijl, die hem als wees en later als jonge pater was ingegoten, was de meeste van zijn collega’s vreemd. Toch wist hij zich als buitenbeentje aan de Romeinse curie uitstekend te handhaven. Zijn rechtlijnigheid vertaalde zich in vasthouden aan de orthodoxe ‘rechte leer’ in de periode van de strijd tegen het modernisme onder paus Pius X (1903-1914) en leidde tot zijn kardinaalscreatie. Benedictus XV (1914-1922) plaatste hem, als een van de weinige kardinalen uit een ‘neutraal land’, nog tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1918 aan het hoofd van de Congregatie ‘De Propaganda Fide’ (het missiedepartement). Deze functionaris had als bijnaam ‘de rode paus’ en bekleedde een van hoogste posten in het Vaticaan. Hier ontpopte hij zich als een groot organisator en strateeg. Met steun van de paus en diens opvolger Pius XI (1922-1939) wist hij het initiatief, het beleid, de financiën en de personele inzet op missiegebied in een verbeten strijd weg te halen uit de sfeer van het nationalisme (met name van Frankrijk en de Verenigde Staten) en op supranationaal niveau in Rome te concentreren. Ondertussen bleef hij zich storen aan de inefficiëntie en het Italiaanse karakter van de curie. Kort voor zijn dood schreef hij anoniem een vernietigend pamflet waarin hij de misstanden in het bestuur van de kerk aan de kaak stelde. Veel van zijn kritiek blijkt nog steeds actueel.

 

Deze biografie is het resultaat van jarenlang onderzoek in tientallen archieven in binnen- en buitenland. Dat er nu pas een wetenschappelijke biografie over het leven van deze invloedrijke Nederlandse curiekardinaal verschijnt, heeft verschillende oorzaken. De archieven van de H. Stoel over de betreffende pontificaten zijn pas sinds een aantal jaren toegankelijk. Ook maakte Van Rossum zich weinig geliefd. Bij het Nederlandse episcopaat, binnen de curie en zelfs bij de redemptoristen stuitten zijn rechtlijnigheid en streven naar centralisatie op verzet. Bovendien probeerde de kerk vanaf eind jaren 1950 aansluiting te zoeken bij de moderne tijd. Zo raakten Van Rossum en zijn strijd voor de orthodoxie en de missie in de vergetelheid.

  • ISBN 978 90 5625 527 5 
  • Omvang ca. 750 blz. 
  • Formaat 17 x 24 cm 
  • Uitvoering paperback, met flappen; geïllustreerd 
  • NUR 704 
  • Prijs €39,50 

N.B. Deze titel is leverbaar vanaf april 2021

Bestellen