Bestellen
Rudi te Velde (red.)

Tussen geloof en ongeloof

Religie en geloof in een seculiere wereld

Tussen geloof en ongeloof

‘Religie zonder God’, ‘de bijbel voor ongelovigen’, een ‘kerkdienst voor atheïsten’ – niemand kijkt er meer vreemd van op. Religieus (bezig) zijn zonder uitdrukkelijk in God te geloven is een fenomeen dat bij onze tijdgeest lijkt te horen. Het traditionele onderscheid tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’ is aan het vervagen. Het is waar: mensen hebben massaal afscheid genomen van het geloof van hun (voor)ouders en gebroken met kerk en christendom. We leven in een ‘geseculariseerde’ samenleving. Maar de behoefte aan geloof en spiritualiteit is blijkbaar niet verdwenen. Dat je niet gelooft in een God, maakt je nog niet per se tot een ‘atheïst’ die ook elke vorm van spiritualiteit vaarwel heeft gezegd.

Hoe moeten we dit grijze tussengebied tussen geloof en ongeloof duiden? Wat heet nog ‘geloven’ als we niet langer in God geloven? Gaat het nieuwe geloven niet mank aan vormloosheid, gaat er niet iets wezenlijks verloren bij alle nadruk op beleving en gevoel? Verliest de hedendaagse spiritualiteit zich niet te zeer in het innerlijke, zodat de politiek en de samenleving buiten schot blijven? Hebben gezag, traditie, institutie helemaal afgedaan? Belangrijke vragen, die vanuit verschillende disciplinaire benaderingen – theologisch, filosofisch, sociologisch, psychologisch e.d. – aan de orde gesteld worden in de bijdragen van dit boek.

 

Tussen geloof en ongeloof bevat bijdragen van Stephan van Erp, Herman Westerink, Theo de Wit, Désanne van Brederode, Erik Sengers, Thomas Quartier, Damiaan Meuwissen en Rudi te Velde.

 

Tussen geloof en ongeloof verschijnt als aflevering 103.4 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

 

  • ISBN 978 90 5625 453 7 
  • Omvang 176 blz. 
  • Formaat 12 x 20,5 cm 
  • Uitvoering paperback 
  • NUR 700 
  • Prijs €17,51 
Bestellen