Bestellen
Jan Gruiters

Nooit meer oorlog

Winnende missie of verloren visioen?

Nooit meer oorlog

De generatie die oorlog en bezetting zelf heeft meegemaakt was bezield door de gedachte ‘nooit meer oorlog’. Die generatie sterft nu langzaam uit. Dat roept de vraag op hoe het eigenlijk gesteld is met die droom van nooit meer oorlog. Hoe staat het met de strijd voor humanisering van de internationale rechtsorde? Dit essay maakt de balans op. Is het uitbannen van oorlog een te winnen missie of een enkel een op voorhand verloren visioen?

 

Jan Gruiters (1956) is algemeen directeur van de vredesbeweging IKV Pax Christi. Voorheen was hij onder meer werkzaam bij de Raad van Kerken in Nederland, waar hij de eerste landelijke Kerkendagen organiseerde, en bij het Komitee Kruisraketten Nee, waar hij meewerkte aan de organisatie van het Volkspetitionnement tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland.

 

Nooit meer oorlog verschijnt als het jaarlijkse Thijmessay (afl. 100.5) in de Annalen van het Thijmgenootschap.

 

'Nooit meer oorlog heeft voor Gruiters alles te maken met hoop. Het is zinvol om je daarvoor in te zetten, ongeacht de afloop. Dit boek levert daartoe een ewaardevolle bijdrage.'

– Hennie Burggraaff, in NCRV-gids

'Een gedegen overzicht van de huidige stand van zaken in vraagstukken van oorlog en vrede. Het leest, ondanks de droevige verhalen, prettig en is bedoeld voor mensen die de hoop op een veiliger wereld niet opgeven.'

Doopsgezind.nl

  • ISBN 978 90 5625 390 5 
  • Omvang 152 blz. 
  • Formaat 12 x 20,5 cm 
  • Uitvoering paperback 
  • NUR 689 
  • Prijs €14,95 
Bestellen