Bestellen
Charles van Leeuwen

Missie van barmhartigheid

Missie van barmhartigheid

 

Wat kunnen we doen aan de verpaupering van de samenleving en het wijdverbreide analfabetisme? Hoe kunnen we het leven in de sloppenwijken en op het arme platteland beter maken? Dat waren vragen die velen in de negentiende eeuw zich stelden. Een groepje idealistische jongeren uit Tilburg en omgeving besloot, onder leiding van de plaatselijke pastoor, een paar projecten van armoedebestrijding op te zetten, onder meer een gasthuis, weeshuis, armenschool en school voor dove en blinde kinderen. Het was pionierswerk, dat met beperkte middelen, de nodige improvisatie en ondersteuning van welwillende burgers tot stand kwam. De kleine, lokale projecten van liefdadigheid sloegen aan en ontwikkelden zich steeds professioneler. Ze  groeiden uit tot twee grote katholieke onderwijs- en zorgorganisaties, die zich over Nederland en België verspreidden. De ene werd gedreven door Zusters van Liefde, de andere door fraters, beide onder aanvoering van aartsbisschop Joannes Zwijsen.  

Dit boek vertelt de geschiedenis van de Fraters van Zwijsen en hun aandeel in de missie van barmhartigheid. Het brengt in beeld wat deze mannen bewoog om frater te worden en hoe hun leven in het klooster en op het werk eruitzag. Het beschrijft hun religieuze en maatschappelijke idealen en gaat ook in op de moeilijkheden die zich in de organisatie en in huis voordeden. Het schetst de sfeer op de scholen en maakt de balans op van de betekenis van dit onderwijs en opvoedingswerk voor kerk en samenleving. Maar bovenal tekent het de mensen zelf, de charismatische stichter Zwijsen en de vele honderden fraters die in zijn spoor de missie van barmhartigheid gestalte gaven. 

Missie van barmhartigheid is een fascinerend, rijk geïllustreerd en toegankelijk geschreven portret van de fraters. De geschiedenis van een religieuze familie die aan de kerkelijke liefdadigheid en het onderwijs in Nederland en België een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

Charles van Leeuwen is historicus en gespecialiseerd in religieuze geschiedenis. Hij publiceerde onder meer Hemelse voorbeelden (2001), Vuur dat blijft branden (2005), Liefde in je naam (2007), Bishop Zwijsen and his First Brothers (2014), De wereld van frater Andreas (2017) en Monnikenleven (2018).

 

Het Brabants Dagblad besteedt hier uitvoerig aandacht aan het boek.

 

Deze titel is vanaf 1 januari 2023 leverbaar via boekhandel Roelants: https://www.roelants.nl

  • ISBN 978 90 5625 523 7 
  • Omvang 720 blz. 
  • Formaat 17 x 24 cm 
  • Uitvoering gebonden in harde band, rijk geïllustreerd, deels in kleur 
  • Prijs €45,00 
Bestellen