MemoReeks

De MemoReeks is een reeks ‘herinneringen aan personen en gebeurtenissen uit het katholiek leven’, uitgegeven door Valkhof Pers in samenwerking met het Katholiek Documentatie Centrum. Door middel van egodocumenten wordt het geleefde geloof van gewone en ongewone katholieken voor de vergetelheid behoed en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Tot nu toe zijn 23 delen verschenen en er staan nog diverse uitgaven op stapel. 

Alle delen zijn – voor zover niet uitverkocht – in de boekhandel te verkrijgen. Maar u kunt zich ook abonneren op de MemoReeks. De voordelen daarvan zijn:

• u bent verzekerd van een exemplaar;
• u krijgt het boek rechtstreeks thuisgestuurd;
• u krijgt 30% korting op de winkelprijs.

In verband met de wisselende omvang van de delen kent de MemoReeks geen vaste abonnementsprijs noch een vaste abonnementsduur. Bij ieder deel is een acceptgiro ingesloten. Bovendien kunt u uw abonnement desgewenst op elk moment weer opzeggen. Voor meer informatie of een abonnement kunt u zich wenden tot Uitgeverij Valkhof Pers, Postbus 1391, 6501 BJ Nijmegen, tel. 024–3607250; e-mail: info@valkhofpers.nl

In de MemoReeks zijn de volgende publicaties verschenen:


Titel Auteur+ Verschenen Prijs  
Symbolen smeden Alphons van Leeuwen 2009 €15,00 Bestellen
Zwerven langs kloosters Antoon Erftemeijer 2020 €16,75 Bestellen
Pelgrim en missioloog Arnulf Camps 2006 €17,95 Bestellen
Jezus, ben jij dat? Ben Tervoort (uitverkocht)
Mijn weg naar de catholica Cees Luttik 2012 €15,00 Bestellen
Met een schone lei Cora Bijlhout 2001 €14,75 Bestellen
David David van Ooijen 2010 €16,50 Bestellen
Tussen hemel en aarde Dick Springorum 2009 €12,50 Bestellen
Ten halve gekeerd F.J.M. Pinxter 2003 (uitverkocht)
Kerk met een glimlach Fred Marcus 2012 €17,00 Bestellen
De biografie van mijn geloof Ger van Aalst 2005 (uitverkocht)
Zondagskind Gerard van den Boomen 2011 €22,50 Bestellen
Om recht en waardigheid H.J. Kuiper 2002 €13,00 Bestellen
'Om de schoonheid van het aards bestaan' Hans Beerends 2008 €17,51 Bestellen
Tussen Madonna en Aphrodite Harrie Hermkens 2002 (uitverkocht)
Vallende zuilen Harry Notenboom 2013 €19,50 Bestellen
U legt uw hand op mij Harry Schelbergen s.j. 2011 (uitverkocht)
Breuklijnen Harry Stroeken [red.] 2016 (uitverkocht)
Het kostbare van ons bestaan Henk Blaauw 1999 €17,48 Bestellen
Door dichte deuren Henny Koop 2005 (uitverkocht)
De klare waarheid en andere herinneringen aan het katholiek verleden Herman Pijfers 2001 (uitverkocht)
Naast de kerk Herman Pijfers 1998 €17,95 Bestellen
Terug de berg op Ignace Schretlen 2009 (uitverkocht)
De godsdienst is een schoone zaak Jaap de Rooij 2007 (uitverkocht)
Waartoe waren wij op aarde? Jaap de Rooij 1999 €16,35 Bestellen
Van katholieken huize Jan Cartens 2000 €17,51 Bestellen
Leven met een knipoog naar boven Jan de Krom 2000 €17,00 Bestellen
Mijn leven als vakbondsman en politicus Jan Mertens 2004 €18,00 Bestellen
Gedreven leven Jan W. Scheffers 2003 €18,00 Bestellen
Satanskinderen Jos Coopmans 2014 €18,00 Bestellen