MemoReeks

De MemoReeks is een reeks ‘herinneringen aan personen en gebeurtenissen uit het katholiek leven’, uitgegeven door Valkhof Pers in samenwerking met het Katholiek Documentatie Centrum. Door middel van egodocumenten wordt het geleefde geloof van gewone en ongewone katholieken voor de vergetelheid behoed en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Tot nu toe zijn 23 delen verschenen en er staan nog diverse uitgaven op stapel. 

Alle delen zijn – voor zover niet uitverkocht – in de boekhandel te verkrijgen. Maar u kunt zich ook abonneren op de MemoReeks. De voordelen daarvan zijn:

• u bent verzekerd van een exemplaar;
• u krijgt het boek rechtstreeks thuisgestuurd;
• u krijgt 30% korting op de winkelprijs.

In verband met de wisselende omvang van de delen kent de MemoReeks geen vaste abonnementsprijs noch een vaste abonnementsduur. Bij ieder deel is een acceptgiro ingesloten. Bovendien kunt u uw abonnement desgewenst op elk moment weer opzeggen. Voor meer informatie of een abonnement kunt u zich wenden tot Uitgeverij Valkhof Pers, Postbus 1391, 6501 BJ Nijmegen, tel. 024–3607250; e-mail: info@valkhofpers.nl

In de MemoReeks zijn de volgende publicaties verschenen:


Titel Auteur Verschenen Prijs  
Ten halve gekeerd F.J.M. Pinxter 2003 (uitverkocht)
Om recht en waardigheid H.J. Kuiper 2002 €13,00 Bestellen
Tussen Madonna en Aphrodite Harrie Hermkens 2002 (uitverkocht)
De klare waarheid en andere herinneringen aan het katholiek verleden Herman Pijfers 2001 (uitverkocht)
Met een schone lei Cora Bijlhout 2001 €14,75 Bestellen
Schoolbel en kerkklok Kees Knijn 2001 (uitverkocht)
Leven met een knipoog naar boven Jan de Krom 2000 €17,00 Bestellen
Van katholieken huize Jan Cartens 2000 €17,51 Bestellen
Het kostbare van ons bestaan Henk Blaauw 1999 €17,48 Bestellen
Maar wie ben ik? Paul Begheyn s.j. 1999 €17,95 Bestellen
Waartoe waren wij op aarde? Jaap de Rooij 1999 €16,35 Bestellen
Het leven van een dienares Lena Geerdes 1998 (uitverkocht)
Jezus, ben jij dat? Ben Tervoort (uitverkocht)
Naast de kerk Herman Pijfers 1998 €17,95 Bestellen