Aaltje Dekker

La Tulipe invincible

Le motif de la tulipe dans la littérature française particulièrement au XIXe siècle

La Tulipe invincible

Hoewel bloemen incidenteel een rol spelen in de Franse literatuur, was van een dominante rol van een bloem geen sprake. Het onderzoek van Aaltje Dekker heeft aangetoond dat de tulp hierop een uitzondering vormt. Zij stelde vast dat veel Franse schrijvers in hun werk van deze bloem gebruik hebben gemaakt. Aan de hand van het werk van deze schrijvers heeft ze geconstateerd dat het gebruik van de tulp als beeld in de literatuur in de loop van de tijd aan veranderingen onderhevig was.

De gebeurtenissen in ‘Holland’ – de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden – in de jaren 1636-1637, waarbij een ongebreidelde speculatie in tulpenbollen tot een financiële crisis voerde, kregen overal aandacht, ook in Frankrijk. Maar terwijl in Holland na deze crisis de tulp alleen als handelsartikel nog aandacht kreeg, deed de tulp in Frankrijk in de 17de eeuw zijn intrede in de literatuur. In eerste instantie was er sprake van een lofzang op deze bloem en tegelijk moraliserende kritiek ten aanzien van lieden die een obsessie voor tulpen hadden: tulipomanie.

In de 18de eeuw nam het aantal auteurs dat het motief van de tulp gebruikte af. In de 19de eeuw was de opkomst van het cliché van grote invloed op de Franse literatuur. De tulp blijkt een cliché bij uitstek en veel auteurs maken daar dankbaar gebruik van. Het motief van de tulp in het werk van Franse schrijvers bereikt in deze eeuw zijn hoogtepunt.

In de 20ste eeuw en ook nog daarna verplaatst het gebruik van het tulpmotief zich naar andere kunstvormen en naar het werk van schrijvers in andere, veelal Engelstalige, landen.

 

La Tulipe invincible verschijnt in het Frans, met een samenvatting in het Nederlands en in het Engels.

  • ISBN 978 90 5625 450 6 
  • Omvang 392 blz. 
  • Formaat 16 x 24 cm 
  • Uitvoering genaaid gebrocheerd 

  • Deze titel is uitverkocht
Klanten die deze titel bestelden, bestelden ook