Bestellen
Lia van Aalsum

Kijken naar spiritualiteit – om te leren

Kijken naar spiritualiteit – om te leren

Kennis overdragen, vaardigheden bijbrengen en de persoon vormen, dat gebeurt in onderwijs, vanaf de kleuterklas tot in de collegezaal. Vooral de persoonsvorming staat weer in de belangstelling, nu onze cultuur zo sterk bepaald wordt door het maakbare en meetbare. Spiritualiteit heeft daar iets aan toe te voegen. Haar focus betreft niet alleen het relationele in brede zin, maar ook de wezenlijke verbondenheid met de Goddelijke.

Dagelijks werken leraren en leidinggevenden (gesteund door denkers en beleidsmakers) aan de persoonsvorming. Toch is het vaak moeilijk dit helder te benoemen en te concretiseren in doelbewust handelen en langetermijnbeleid, zeker als het gaat om het fundamentele proces van de geestelijke ofwel spirituele groei. Daarom is dit boek geschreven.

 

Dit werk is een oefening in kijken naar spiritualiteit, bedoeld voor elke beroepsbeoefenaar in school en opleiding, vooral voor het christelijk geïnspireerde en met name rooms-katholieke onderwijs. Leren kijken en er gevoel voor ontwikkelen. Waar draait het om in spiritualiteit en hoe werkt dit door in het dagelijks bestaan? Hoe verhoudt dit zich tot de vormingsaandacht onder pedagogen, cultuurcritici en ethici? Welk verband is er met de godsdiensten, wat hebben theologen hier te zeggen en spreekt de Bijbel misschien ook een woordje mee?

Een tweevoudige scholing in spiritualiteit: kennis van en gevoel voor het fenomeen ontwikkelen, met het oog op goed onderwijs. Dat wordt bepleit en met dit boek ook daadwerkelijk nagestreefd.

 

Deze publicatie is een vervolg op het positief ontvangen Spiritualiteit in het onderwijs. Een handreiking (2011) en is wederom voorzien van een inleiding door prof.dr. C.J. Waaijman.

  • ISBN 978 90 5625 418 6 
  • Omvang 208 blz. 
  • Formaat 16 x 24 cm 
  • Uitvoering genaaid gebrocheerd 
  • NUR 728 
  • Prijs €23,50 
Bestellen