Bestellen
A.E.M. Janssen & Kosterus G. van Manen

In de schaduw van Dordt [1618-1619]

Gerard Brandt als geschiedschrijver

In de schaduw van Dordt [1618-1619]

Over de Nationale Synode te Dordt (1618/19) is in de loop der jaren het nodige te berde gebracht. Minder aandacht was er voor hetgeen de remonstranten overkwam in de turbulente jaren rond deze kerkvergadering. Uitzondering hierop vormt de Historie der Reformatie, het vierdelige werk van de remonstrantse predikant en geschiedschrijver Gerard Brandt (1626-1685), die vanuit de vele door hem verzamelde bronnen de lotgevallen van zijn geloofsgenoten gedetailleerd documenteerde. De thans voorliggende studie heeft als doel in het herdenkingsjaar van de roemruchte kerkvergadering te Dordt de focus te richten op de rol van remonstranten in het politiek-religieuze conflict in die periode, met als uitgangspunt genoemd opus magnum van Brandt.

Naast een biografische schets van Brandt komen in In de schaduw van Dordt [1618-1619] de ‘voorgeschiedenis’ van de Historie der Reformatie, oogmerk, vormgeving en afbakening in tijd en ruimte van het werk van Brandt aan de orde die, naar eigen zeggen, streefde naar objectiviteit en daarbij zijn bronnen annoteerde, een bijzonderheid in die jaren.

Aandacht is er voor zeven door Brandt met empathie beschreven exponenten van gewetensvrijheid en verdraagzaamheid: Desiderius Erasmus, Georgius Cassander, Dirck Volkertsz. Coornhert, Hubert Duifhuis, Franciscus Junius, Jacobus Arminius en Caspar Barlaeus.

Ingegaan wordt op de confrontaties tussen remonstranten en contraremonstranten tijdens synodezittingen; de rol van hun leiders – met name die van de prominente remonstrantse voorman Simon Episcopius –, uitkomsten en besluiten van deze kerkvergadering, de wording van de Remonstrantse Broederschap of Sociëteit en de daarbij gebleken weerbaarheid van de remonstranten in de jaren na Dordt. Ook een weinig geslaagde remonstrantse volksplanting in Frederiksstad (Holstein) en voorts een niet tot stand gekomen samenwerking/samengaan met de eveneens Arminiaans voelende lutheranen, die overigens niet vervolgd werden, komen aan de orde. Een epiloog met onder andere enkele historiografische accenten besluit deze studie.

 

 

 

 

 

 

  • ISBN 978 90 5625 
  • Omvang ca. 320 blz. 
  • Formaat 17 x 24 cm 
  • Uitvoering genaaid-gebonden; rijk geïllustreerd 
  • NUR 704 
  • Prijs €29,95 

N.B. Deze titel is leverbaar vanaf september 2019

Bestellen
Notificeren
Breng iemand anders op de hoogte van dit product