Fondslijst

Titel Auteur Verschenen Prijs-  
Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken (BKNP.3) Door Timmermann, Zjuul van den Elsen & Vefie Poels 2011 €105,00 Bestellen
Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken (BKNP.4) Vefie Poels en Zjuul van den Elsen (red.) 2018 €105,00 Bestellen
Katholieke Volkspartij 1945-1980. Set Band I en II J.A. Bornewasser 1993 €70,03 Bestellen
Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken (BKNP.2) Otto S. Lankhorst en Door Timmermann 2008 €65,00 Bestellen
Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken (BKNP.1) Otto S. Lankhorst & Theo Reul 1999 €60,00 Bestellen
'Katholieken, wat zijt Gij toch een wonderlijk volk!' Harry van Xanten 2007 €45,00 Bestellen
‘Katholieke jongens uit den beschaafden stand’ Tom van den Beld 2009 €45,00 Bestellen
Katholieke Volkspartij 1945-1980. Band II J.A. Bornewasser 2000 €44,22 Bestellen
Katholieke Volkspartij 1945-1980. Band I J.A. Bornewasser €41,65 Bestellen
Scheuren in het kleed Peter Steffen & Hans Evers 2009 €39,50 Bestellen
Geestelijke bevrijders Hanneke Westhoff €36,50 Bestellen
In vrijheid gebonden Henk van den Berg 2005 €35,99 Bestellen
Dagblad De Tijd, 1845-1974 Nic. Schrama €35,00 Bestellen
Een roomse droom Vefie Poels 2004 €35,00 Bestellen
Kroniek van gebeurtenissen betreffende de oud-katholieken inzonderheid in Nederland [1845-1894] C.J. Rinkel 2006 €35,00 Bestellen
Voor een betere toekomst T. Duffhues €35,00 Bestellen
Boeren met beleid M. Smits €32,50 Bestellen
Een aardse geschiedenis M. Smits €32,50 Bestellen
Moeizame moderniteit Paul Klep, Theo Clemens en Lodewijk Winkeler (red.) 2005 €32,50 Bestellen
Standhouden door veranderingen J. Korsten €32,50 Bestellen
Clara van Assisi, geschriften en oudste bronnen 2015 €31,50 Bestellen
Dutch Missionary Activities A. Camps, V. Poels en J. Willemsen 2005 €30,00 Bestellen
Lex et historia W.B. Tukker 2006 €30,00 Bestellen
In de schaduw van Dordt [1618-1619] A.E.M. Janssen & Kosterus G. van Manen 2019 €29,95 Bestellen
Meesters voor God en Kerk Rob Hufen Hzn 2014 €29,00 Bestellen
Ik zal er zijn en andere Bijbelverhalen Esther Nelemans 2010 €28,50 Bestellen
Conversio, bekering en missionering bij Gregorius de Grote Arnold Smeets 2007 €28,00 Bestellen
De keerzijde van het leven Mariëlle Polman 1999 €27,76 Bestellen
Roomser dan de paus? J.P. de Valk 1998 €27,76 Bestellen
Johannes Fontanus (1545-1615) A.E.M. Janssen & Kosterus G. van Manen 2015 €27,50 Bestellen