Bestellen
Chris Dols

Fact Factory

Sociological Expertise and Episcopal Decision Making in the Netherlands, 1946-1972

Fact Factory

Begin vorige eeuw kreeg de sociaalwetenschappelijke discipline van de sociologie vorm aan universiteiten in Nederland. Als ‘sociaalingenieurs’ werkten sociologen toe naar de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zij droomden van daadwerkelijke invloed. Na de Tweede Wereldoorlog groeide de belangstelling van beleidsinstanties voor sociologische deskundigheid en werden sociologen ingeschakeld op allerlei beleidsniveaus. Gezagsdragers en beleidsmakers investeerden miljoenen in sociologisch onderzoek. Zij keken steeds meer door een sociologische bril naar de hen omringende wereld. 

 

Op basis van veel bronnen die nauwelijks eerder zijn bestudeerd, biedt dit boek een gedetailleerde analyse van een ‘sociologisering’ van de bisschoppelijke beleidssferen in Nederland. Hoewel de sociologie en de katholieke kerk niet op voorhand een voor de hand liggende combinatie lijken te vormen, vonden Nederlandse bisschoppen in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog bij het uitstippelen van beleidslijnen dikwijls de weg naar de godsdienstsocioloog en zijn onderzoeksinstituut. Enerzijds voedden beschadigde kerkgebouwen en veranderingen in godsdienstig gedrag hun onzekerheid over de toekomst. Anderzijds wisten experts zoals George Zeegers en pater Walter Goddijn kerkelijke gezagsdragers te overtuigen van hun deskundigheid en de noodzaak van een empirische blik op de realiteit. Met hun nieuwe vorm van kennis beïnvloedden zij bestuurlijke routines en droegen zij bij aan de toenemende spanningen tussen de Nederlandse kerkprovincie en de Heilige Stoel.

Fact Factory, de handelseditie van het gelijknamige proefschrift, zal kerk- en religiehistorici, sociologen en theologen boeien.

 

Chris Dols is cultuurhistoricus. Van zijn hand verschenen niet alleen bijdragen aan bundels en aan nationale en internationale tijdschriften, maar ook de boeken De geesel der eeuw (2007) en Koning Alcohol (2008).  

  • ISBN 978 90 5625 437 7 
  • Omvang ca. 328 blz. 
  • Formaat 16 x 24 cm 
  • Uitvoering genaaid gebrocheerd 
  • NUR 680 
  • Prijs €19,95 
Bestellen
Klanten die deze titel bestelden, bestelden ook
De kracht van de gemeenschap
Nicolette van Gestel (red.)
De kracht van de gemeenschap