Dr. Jean van Stratum

De levensgang van Ton Baeten

Oud-abt van de Abdij van Berne in gesprek met dr. Jean van Stratum

De levensgang van Ton Baeten

Ton Baeten, geboren in 1931 te Tilburg, trad in 1949 in in de abdij van Berne. Na zijn priesterwijding in 1956 studeerde hij klassieke talen in Utrecht. In 1968 werd hij prior en in 1982 volgde zijn verkiezing tot 68ste abt van de abdij. Sinds 2000 is hij emeritus-abt.

Als abt werd hij een bekende en toonaangevende figuur in progressief-katholiek Nederland. De koers die de abdij onder zijn leiding voer, was het bisdom Den Bosch niet altijd welgevallig. Zo verzette Baeten zich openlijk tegen de benoeming van bisschop Ter Schure in 1985, wat tot veel commotie leidde. Als voorganger bij de viering van de Acht Mei Beweging in 1986 baarde hij opzien en kwam hij in conflict met kardinaal Simonis.

Ton Baeten uitte in veel geschriften zijn betrokkenheid bij de Nederlandse katholieke kerk en toonde zich in zijn talrijke inleidingen en spreekbeurten bezorgd over de richting die deze vanaf de jaren tachtig insloeg. Hij speelde een belangrijke rol in de organisatie van de religieuzen en bleef ook na zijn aftreden nog jaren pleiten voor een ander gezicht van de kerk.

 

Dr. Jean van Stratum studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na een loopbaan in het voortgezet onderwijs schreef hij een aantal boeken over onderwerpen die met de abdij van Berne te maken hebben, zoals het eeuwfeest van het gymnasium (1986), de missie in India (1998) en samen met enkele andere auteurs de historie van de abdij sinds het herstel van het conventsleven (2006). Ook publiceerde hij de eerste biografie van oud-Bernensis abt Bernard Pennings, oprichter van St. Norbert Abbey in De Pere (2010), en een Nederlandse editie daarvan (2011). Hij promoveerde in 2004 aan Tilburg University op Bevolking in beweging, een proefschrift over de demografische en sociaal-economische geschiedenis van Geldrop tussen 1750 en 1920.

  • ISBN 978 90 5625 454 4 
  • Omvang 264 blz. 
  • Formaat 14 x 22 cm. 
  • Uitvoering genaaid-gebrocheerd met flappen 
  • NUR 680 

  • Deze titel is uitverkocht