Grapperhaus over Een vitale rechtsstaat

Op donderdag 6 februari zal Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie & Veiligheid, reageren op het onlangs verschenen boek Een vitale rechtsstaat.

Als advocaat schreef Grapperhaus zelf in 2017 het pamflet ‘Rafels aan de Rechtsstaat’ over de relevantie en de mogelijke ondermijning van rechtsstatelijke instituties.

Een vitale rechtsstaat bevat essays over de rechtsstaat, geordend volgens de drieslag ‘grondslag, kwetsbaarheid en weerbaarheid’. Auteurs als Hirsch Ballin, Corstens, Ten Napel en Tops schrijven in de bundel.

Na het betoog van minister Grapperhaus zullen twee auteurs van de bundel, Wouter Veraart (hoogleraar Rechtsfilosofie aan de VU in Amsterdam) en Sybe Schaap (oud-senator voor de VVD), een korte reflectie geven.

Datum, tijd, locatie:

6 februari 2020, van 16:45 tot 18:45 uur
Campus Den Haag van de Universiteit Leiden
Gebouw Wijnhaven, Turfmarkt 99, Den Haag (vlakbij Den Haag CS)

Voor meer informatie en aanmelden: info@valkhofpers.nl