100 jaar vrouwenkiesrecht

Op 31 mei a.s. verschijnt het boek 'Wat komen jullie hier doen?' over 100 jaar vrouwenkiesrecht.

Ter gelegenheid daarvan vindt aan de Radboud Universiteit Nijmegen een symposium plaats.

Voor meer informatie en aanmelding: zie de site van het Katholiek Documentatie Centrum.