Aanbieding voorjaar 2017

Valkhof Pers is een kleinschalige, zelfstandige uitgeverij van publicaties op het gebied van de humaniora, toegespitst op (de raakvlakken van) cultuur- en maatschappijgeschiedenis, filosofie, theologie, religie en ethiek.

Voor de boeken die in de afgelopen jaren zijn verschenen, verwijzen we u graag naar de Fondslijst. Titels die na 2001 zijn gepubliceerd, kunt u daar aanklikken voor extra informatie. Voor informatie over oudere uitgaven kunt u, per telefoon of e-mail, contact met ons opnemen.

De brochure met de voorjaarsaanbieding 2017 kan hier gedownload worden.

Een boek bestellen kan rechtstreeks vanaf het detailinformatiescherm van een boek of via een van de rubrieklijsten aan de rechterkant.

Nieuws
28-02-2017

Op vrijdag 3 maart is in het dominicanenklooster te Zwolle het boek De triomf van Thomas van Aquino gepresenteerd.

Kunsthistoricus Kees van Dooren, een van de auteurs, vertelde over het imposante schilderij dat onderwerp van dit boek vormt. Provinciaal overste van de dominicanen René Dinklo heeft een eerste exemplaar aangeboden aan de Zwolse wethouder van Cultuur, Jan Brink.

28-02-2017

‘De toekomst van een bewogen verleden’ – onder die titel vindt op vrijdag 24 maart in hotel Krasnapolsky te Amsterdam een groot symposium plaats over 100 jaar psychoanalyse in Nederland.

Daar zal ook het boek ten doop worden gehouden dat bij die gelegenheid verschijnt en waarin in 33 interviews 100 jaar analyse in Nederland tegen het licht wordt gehouden.

Voor meer informatie over het symposium kunt u contact met ons opnemen.

29-11-2016

In het achtuurjournaal van dinsdag 10 januari werd aandacht besteed aan de geschiedenis van de kapucijnen. Broeder Philippus, die onder anderen aan het woord kwam, is degene die het kunstwerk heeft geschilderd dat het omslag van In de schaduw van Franciscus siert, het boek over de geschiedenis van de kapucijnen in Nederland.

In Trouw van 3 januari verscheen een groot interview met de kerkhistoricus Jan Jacobs, de auteur van het boek, dat op 3 december 2016 verscheen.

De kapucijnen – een bescheiden orde, extremer in hun armoedebeleving dan hun 'grote broer' de franciscanen' – 'werkten aan de onderkant en de achterkant van de samenleving. Nederland heeft veel aan hen te danken. Ze hebben de grondslag gelegd voor het jongerenwerk in verschillende steden.'

In de schaduw van Franciscus is een lijvig maar zeer leesbaar boek over een veelkleurige en soms eigengereide broederschap van denkers maar vooral doeners die in de schaduw van Franciscus zich hebben ingezet voor mensen in de marge.

In de etalage
De triomf van Thomas van Aquino
De triomf van Thomas van Aquino
Ernst van Raaij, Kees van Dooren, Lodewijk Winkeler, Tim Graas

De triomf van Thomas van Aquino, het imposante schilderij van Willem van Konijnenburg (1868-1943) in de Zwolse dominicanenkerk, is ooit...

lees meer

Verschenen: 03-03-2017

Dieper dan woorden
Dieper dan woorden
Broeder David Steindl-Rast

‘Diepe innerlijke vrede, een gevoel van verbondenheid, en een stevig anker in het eeuwige Nu van het gegeven moment, zijn enkele van de...

lees meer

Verschijnt: 15-06-2017

Compendium van het katholiek canoniek recht Deel II: Verkondiging en sacramenten
Compendium van het katholiek canoniek recht Deel II: Verkondiging en sacramenten
Ton Meijers

De katholieke kerk kent haar eigen kerkrecht: het canoniek recht. Enkele jaren verscheen

lees meer

Verschenen: 31-01-2017

100 jaar in analyse
100 jaar in analyse
Duveken Engels e.a. (red.)

In 100 jaar in analyse wordt een eeuw psychoanalyse in Nederland in beeld gebracht. In de 33 interviews in dit boek wordt aan de...

lees meer

Verschenen: 24-03-2017

Homo sapiens
Homo sapiens
Rudi te Velde (red.)

Wat maakt ons mensen tot mens? Ons verstand, onze hartstocht? Onze natuur, onze vrije wil? Wellicht ons verlangen naar iets hogers? Tal van...

lees meer

Verschijnt: 31-03-2017

Professoren op Heyendael
Professoren op Heyendael
Fons Plasschaert, Gerd Rosenbusch, Jan Brabers [red.]

Dit boek bevat 277 korte biografieën van hoogleraren en lectoren uit het verleden van de Nijmeegse Faculteit der Medische Wetenschappen,...

lees meer

Verschenen: 10-01-2017