Triomf van Thomas van Aquino

Op vrijdag 3 maart is in het dominicanenklooster te Zwolle het boek De triomf van Thomas van Aquino gepresenteerd.

Kunsthistoricus Kees van Dooren, een van de auteurs, vertelde over het imposante schilderij dat onderwerp van dit boek vormt. Provinciaal overste van de dominicanen René Dinklo heeft een eerste exemplaar aangeboden aan de Zwolse wethouder van Cultuur, Jan Brink.